11

BELEIDSVISIE 2014-2019 Met vijftien actiepunten gaan wij dit beleid in de komende jaren concreet op terrein aanpakken. 1. Stedelijke onderhoudsploegen doelgericht inzetten 2. Versterken van de capaciteit van de onderhoudsploegen, o.a. ook door inzet van externe groen- en onderhoudsploegen en investeren in moderne onderhoudsapparatuur 3. Zwerfvuil voorkomen door gepast (her) aanleg van het openbaar domein 4. Sluikstortplaatsen snel en structureel aanpakken 5. Optreden tegen braakliggende gronden en verkrotting als haarden voor zwerfvuil en sluikstorten 6. Informatie en sensibilisatie 7. Proper Beringen, ik doe mee: bewoners, scholen, handelaars, bedrijven, verenigingen worden mee verantwoordelijk voor een propere buurt en omgeving 8. Organisatie van de jaarlijkse actie ‘straat.net’ 9. Strenger en kordater optreden tegen overtreders i.s.m. de lokale politie 10. Meer controle en toezicht op zwerfvuil en sluikstorten met bijzondere aandacht voor zgn. risicoplaatsen en evenementen, o.a. samen met gemeenschapswachten en lokale politie 11. “Geen afval is geld waard”, de e-portemonnee wordt ingezet als motivator voor gepast gedrag 12. Composteren en kringloop tuinieren stimuleren, ook op buurtniveau door o.a. het opstarten van een piloot- en voorbeeldproject 13. Nieuw recyclagepark door limburg.net 14. Vestiging van een Kringloopwinkel in Beringen waardoor hergebruik wordt gestimuleerd 15. Werken aan een propere stad d.m.v. tweejaarlijkse actieplannen met de netheidsbarometer (OVAM) als meetinstrument. ICT Er is dringend nood aan een professionalisering van ICT. Dit gebeurt enerzijds door een uitbreiding van het personeel. Een extra medewerker B1-B3, maar anderzijds ook een bijkomend diensthoofd A1-A3. Dit diensthoofd kan zich dan volledig bezighouden met de uitbouw van een professioneel ICT-dienst wat uiteindelijk ook de dienstverlening ten goede komt. Ook werd de GISambtenaar toegevoegd aan de dienst ICT. Alle processen vereisen ondersteuning ICT van Back-office tot front-office = belangrijke ondersteuning van dienstverlening naar burger en werkcomfort medewerkers. Informatica-architectuur is cruciaal voor dienstverlening. Dienstverlening draait om informatie en Informatie heeft vaak technologie nodig om goed verspreid en gebruikt te worden in het bestuur. Daar biedt ICT-architectuur een kader voor. Nood aan een langetermijnprogramma Veel aankopen zijn nu gebaseerd op een acute nood, en los idee, een project dat een tool nodig heeft. Soft- en hardware kopen vergt een kader. Bouwblokken - beleidsvisie en management - gerichtheid op diensten - analyse van processen in organisatie - opstellen informatie-architectuur - bepalen welke software we nodig hebben - integratie van OCMW Duygu Akdemir Schepen van facilitair beheer, publieke ruimte, ICT en duurzaamheid december 2013

12 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication