14

BELEIDSVISIE 2014-2019 De inwoners moeten zich in de eerste plaats veilig en comfortabel te voet kunnen verplaatsen. Goede en veilige voetpaden zijn daarom noodzakelijk. Daarnaast stimuleren wij ook het veilig fietsen via een fietsaanpakplan. We willen in de toekomst nog meer inzetten op afgescheiden fietspaden en suggestiestroken. De stad Beringen zal aandacht besteden aan het ontwikkelen van en het toezicht op veilige schoolroutes voor de schoolgaande jeugd. De veiligheidsrisico’s situeren zich immers vaker op de schoolroute dan in de onmiddellijke schoolomgeving. Het fietsroutenetwerk dient blijvend onderhouden te worden. Op de cruciale punten moeten diverse ingrepen ertoe bijdragen dat de fietser ten aanzien van de auto de nodige voorrang krijgt. Het tweerichtingsverkeer voor de fietser moet oordeelkundig verder worden uitgebreid. Om het fietsen te ondersteunen moeten ook op basis van een globaal plan van aanpak meer gebruiksvriendelijke fietsenstallingen komen in de centra en wijken (op basis van een behoeften-analyse). Het voorkomen van verkeersongevallen blijft een bijzonder punt van zorg. Dit geldt niet in het minst voor de zwakke weggebruiker. Daarom moet er een grondige analyse gebeuren van de ongevallen met inbegrip van het formuleren van aanbevelingen waardoor het aantal ongevallen nog verder zou kunnen worden gereduceerd. Jean Vanhees december 2013

15 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication