15

BELEIDSVISIE 2014-2019 Schepen van openbare werken, mobiliteit en verkeerVrije Tijd Jeugd en Sport Door de samensmelting van de diensten jeugd en sport is er in de eerste plaats nagedacht over waar dat er raakvlakken waren en waar dat men elkaar kon aanvullen, verbeteren of versterken. Binnen de pijlers jeugd en sport is gestreefd naar zo veel mogelijk behouden wat goed, interessant en leuk is voor de diverse doelgroepen. Met andere woorden zo veel mogelijk succesvolle en/of populaire activiteiten behouden, doch door een kritische bril bekeken en met aandacht voor de haalbaarheid! Binnen het budget is er enerzijds de financiële ondersteuning aan jeugdbewegingen, jeugdhuizen en sportverenigingen. Anderzijds zijn er de activiteiten van en voor de bevolking, activiteiten die reeds jaren ‘iets’ betekenen binnen Beringen en absoluut een meerwaarde hebben. Er zijn dus zowel binnen jeugd als sport een aantal subsidiereglementen die de verenigingen financieel ondersteunen in hun werking en/of in het renoveren of uitbreiden van hun infrastructuur. In totaal is hiervoor binnen de pijler jeugd een budget van 115.700 euro ingeschreven, binnen de pijler sport is dat 118.800 euro. Verder zijn er de activiteiten die binnen jeugd en sport zeker aan bod blijven komen. We denken onder meer aan: speelpleinwerking Hupsekwap, de Sinterklaasshows, de KIA-activiteiten (vanaf 2014 ook in de zomervakantie), de dag en nacht van de jeugdbeweging, de buitenspeeldag, KIA-D-MAX maar ook de sportieve lessenreeksen en start to’s, de schoolsportevenementen en niet te vergeten het organiseren van eigen of ondersteunen van sportmanifestaties van derden. Bij de organisatie van de speelpleinwerking Hupsekwap zal er gestreefd worden naar meer samenwerking en afstemming met andere opvanginitiatieven binnen de stad Beringen om zo mee te werken aan een goed uitgebouwde vakantieopvang voor kinderen van Beringen. Vanaf 1 januari 2014 zal de sportieve infrastructuur rechtstreeks vanuit de stadsdiensten beheerd worden en niet meer door vzw Sport & Recreatie. Voor de gebruikers zal deze wijziging geen veranderingen met zich meebrengen. Naar investeringen toe valt nog te melden dat binnen de sector jeugd jaarlijks een budget ter beschikking staat voor een kwalitatieve uitbouw van de stedelijke speelpleintjes. Binnen de sector sport dient er voor het nieuwe zwembad vanaf volgend jaar een werkingssubsidie te worden betaald aan private partner Sportoase. Er zijn middelen voorzien voor het aanleggen van een vijfde (en laatste) outdoor fitnesszone, de renovatie van de valkuil in de turnhal en de verdere afwerking van de verwarmingsinstallatie van sporthal Koersel. Vanaf 2016 en de daarop volgende jaren zijn er middelen voor het naschools afhuren van de sporthal op de nieuwe scholencampus, een nieuwe zittribune in de sporthal van Beverlo en een nieuwe sportvloer voor de sporthal van Koersel. Tot slot nog melden dat er voor de aanleg van een mountainbikeparcours op de mijnterril (avonturenberg) de komende 3 jaren de nodige budgetten zijn voorzien en dat er een nieuw investerings- en financieringssysteem komt voor de stedelijke sportinfrastructuur onder beheer van sportclubs (bv. voetbal- & tennisclubs). Recreatie Op recreatief vlak blijft Beringen inzetten op de twee recreatiedomeinen; ’t Fonteintje en de Paalse Plas. Voor ’t Fonteintje blijft de nadruk liggen op recreatie voor families met jonge kinderen. Ook het kamperen op het domein blijft een speerpunt. Wat betreft de Paalse Plas zal er geïnvesteerd worden in de uitbreiding van de speeltuin om de aantrekkelijkheid van het domein te verhogen. Het openluchtzwemmen aan de Paalse Plas zal in de toekomst nog steeds mogelijk blijven! december 2013

16 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication