16

BELEIDSVISIE 2014-2019 De ontwikkelingen op de mijnsite met o.a. de Avonturenberg zullen in de toekomst bijkomende mogelijkheden op het vlak van recreatie bieden. De synergie tussen toerisme en recreatie wordt benadrukt door de nieuwe dienst Toerisme & Recreatie, die zijn standplaats heeft in het inkomgebouw op de mijnsite. Bibliotheek Een levendig huis van informatie, cultuur, ontspanning en ontmoeting voor alle Beringenaren De bibliotheek zet het jaar 2014 in met nog één locatie, met name de hoofdbibliotheek, waar in 2013 het systeem van self service werd ingevoerd. De bedoeling is dat deze bibliotheek met haar werking de hele Beringse bevolking bedient en aldus de volgende doelstelling waarmaakt: de bibliotheek is een open huis en laagdrempelige basisvoorziening, waar elke burger terecht kan met zijn vragen over informatie, educatie, cultuur en ontspanning. De bibliotheek blijft inzetten op haar basistaak: het aanbieden van een goede, evenwichtige collectie, afgestemd op de noden van de gebruikers en aangepast aan de actuele ontwikkelingen. Dit betekent dat zowel de fysieke als digitale collectie de nodige aandacht krijgen. Dit houdt ondermeer in dat Beringen in 2014 in het e-boekenproject voor Vlaamse bibliotheken stapt. Wat fysieke collectie betreft, zullen er in de volgende jaren wellicht een aantal verschuivingen komen. Ingevolge de sluiting van de uitleenposten, moeten er meer jeugdboeken aangekocht worden in de hoofdbib om alle klassen van alle deelgemeenten te kunnen bedienen. Deze klassen krijgen de kans om met gratis busvervoer naar de bibliotheek te komen. De cd-collectie en de informatieve collectie zullen geëvalueerd worden en mogelijk geherprofileerd. De bibliotheek moet een levendig huis zijn van ontmoeting voor mensen uit de lokale samenleving rond kennis, cultuur, informatie en ontspanning. - Op die manier kan het een belangrijke aantrekkingspool worden in het vernieuwde stadscentrum van Beringen. - Vanaf 2014 worden de openingsuren van de hoofdbib opgetrokken van 31,5 naar 41. Dit om de gebruikers (ook die van de voormalige uitleenposten) meer gelegenheid te geven om rustig de bib te bezoeken. - Ook gaat veel aandacht naar een originele en aanlokkelijke presentatie van de collectie (nette opstelling, aantrekkelijke themastands en gepaste aankleding). - Daarnaast bieden we een gezonde mix van activiteiten aan die de collectie ondersteunen en de sociale cohesie vergroten. De vorige jaren heeft de bibliotheek sterk ingezet op een aantal vormen van doelgroepenwerking, meer bepaald naar de scholen, senioren, migranten en laaggeschoolden. Deze werking moet minstens op het huidige peil behouden blijven. Dave Schops Schepen van Vrije Tijd december 2013

17 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication