19

BELEIDSVISIE 2014-2019 Om de toegankelijkheid van de kansarmen en etnisch culturele minderheden te bevorderen zijn er verschillende acties gepland. Deze acties zijn niet altijd terug te vinden binnen de begroting. Zo vragen volgende acties géén extra budget: het uitbouwen van een netwerk etnisch-culturele minderheden vanuit de raden, het permanent stimuleren van de Nederlandse taalkennis van allochtone hulpvragers tijdens contacten met allochtonen, het gebruik van een eenvoudige, begrijpelijke taal in de schriftelijke en mondelinge communicatie (vb. laten nalezen van teksten voor folders door de doelgroep). Onderwijs Op het vlak van onderwijs zal er vanuit de stad Beringen blijvend een coördinerende rol, eerder dan een organiserende rol opgenomen worden. In deze optiek is inderdaad de principiële beslissing genomen om de twee stedelijke basisscholen over te dragen naar ofwel het vrije net ofwel het gemeenschapsonderwijs. Onderwijs is zeer belangrijk maar het zelf organiseren wordt niet langer als een kerntaak van het stadsbestuur Beringen gezien. Bij de overdracht staat het belang van de leerlingen voorop. Eveneens wordt er gewaakt over de belangen van het personeel van de stedelijke basisscholen. Via een actieve ondersteuning van het LOP (Lokaal Overlegplatform Gelijke Onderwijskansen) neemt de stad Beringen haar regierol op het vlak van onderwijs ten volle op. Verder blijft de stad Beringen de stedelijke academie voor muziek, woord en dans inrichten. Kunstonderwijs dient bij te dragen tot de menselijke en sociale ontplooiing van de leerlingen. De muziekacademie moet kwaliteit nastreven en zich niet enkel richten tot technische vaardigheden. Ook een culturele en esthetische vorming, en het ontwikkelen van creativiteit en attitudevorming zijn belangrijk. De stad Beringen wil de werking van de muziekacademie in stand houden maar de organisatie van het deeltijds kunstonderwijs in al zijn aspecten herbekijken en verbeteren in functie van de efficiëntie. Hiertoe zal er gestreefd worden naar een grotere centralisatie van lessen en lesplaatsen in functie van genre en lesopdracht. Het is de bedoeling om het deeltijds kunstonderwijs, zowel muziekacademie als tekenacademie, in de mate van het mogelijke te centraliseren in Koersel met behoud van een antenne in Paal. Mark Bex Schepen van Samenleven en Educatie december 2013

20 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication