3

BELEIDSVISIE 2014-2019 directe en duidelijke beslissingslijnen op niveau schepencollege en gemeenteraad. De projecten betreffen vastgoedtransacties en infrastructuurwerken waar geen mogelijkheid bestaat tot fiscale optimalisatie. Om deze redenen is er dan ook geen rol (meer) weggelegd voor het AGB Stadsontwikkeling Beringen en wordt voorzien in de ontbinding van dit orgaan. Belangrijk is dat voor dergelijk grootschalige projecten ook bij de bevolking het nodige enthousiasme en draagvlak zal ontstaan. De communicatie hierover is dan ook van essentieel belang om de bevolking te informeren en te laten participeren (via infoavonden, hoorzittingen, enz.). Dit alles wordt gekaderd in de communicatiecampagne ‘de stad naar morgen’, die we in 2012 gestart zijn naar aanleiding van de eerste steenlegging van het nieuwe zwembad. We beschikken nu reeds over heel wat communicatiemiddelen (maandelijks infoblad, website, sociale media, TVL, staketsels,…) die we efficiënt blijven inzetten om alle betrokkenen zo correct mogelijk in te lichten. Anne Wouters-Cuypers Schepen van stadsontwikkeling december 2013

4 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication