5

BELEIDSVISIE 2014-2019 Toerisme en Evenementen Beringen profileren als een gezellige en geanimeerde stad We hebben enorm veel troeven op toeristisch vlak en ook als handelscentrum zal Beringen moeten uitgroeien tot een aantrekkelijke stad, waar het aangenaam vertoeven is. Hierdoor moet de doorsnee toerist het interessant genoeg vinden om in de toekomst zelfs meer dan één dag naar Beringen te komen. Immers niet alleen de mijnsite, maar ook de ‘vallei van de zwarte beek’ voor de ‘groene’ toerist als de ‘Paalse Plas’ voor de wat meer ‘recreatieve’ toerist zijn belangrijke speerpunten voor Beringen. Daarom zullen we ook hier op blijven inzetten. De mijnsite heeft een zeer groot toeristisch potentieel (zelfs op internationaal vlak). Dit heeft men ook in Brussel gezien en daarom zijn er heel wat SALK middelen weerhouden voor deze site. De realisatie van een ‘Avonturenberg’ op de kleine terril, waarvoor 1 miljoen SALK middelen zijn voorzien, zal vrij snel tot uitvoering komen. In 2014 zullen wij hier mee aanvangen. Om dit grote toeristische potentieel verder vorm te geven gaan we: 1. Het toeristisch onthaal, met het hoofdgebouw als uitvalsbasis, verder professionaliseren en uitbouwen door o.a.: a. grote grafische outdoor LED displays aan het TOL. b. Aankoop/installatie van kleine technisch/elektronische apparatuur zoals webcams, I-pods, GPSfiets, oplaadpunt TOL ... c. Aankoop fietsstandplaats(en) en uitrusting in het kader van de versoepeling/automatiseren van de fietsenverhuur gezien het belang van het Limburgs fietstoerisme. 2. De be-Mine site laten floreren als het centrum van het Limburgs mijnbeleven door: a. De mijnsite te promoten met al zijn huidige en toekomstige mogelijkheden zoals het Zwembad, Avonturenberg, Duiktoren, Klimtoren, detailhandelscentrum met hopelijk in 2017 een groot provinciaal mijnmuseum. b. De organisatie 5x Beringen in 2016. c. De subsidie aan vzw Mijnmuseum verder te zetten. De inzet van al de vrijwilligers van de VZW Toerisme, die we enorm appreciëren, gaan we ook in de toekomst verder zetten en zelfs versterken. We zullen een gevarieerd aanbod aan vrijetijdsactiviteiten en evenementen, die bijdragen tot de dynamische ontwikkeling en levendigheid van de stad, blijven aanbieden en ondersteunen. Naast de klassieke evenementen, die blijven bestaan, noemen we bijkomend onder andere: - Organisatie openingsevenement ‘Avonturenberg’. - Organisatie evenementen i.k.v. 25 jaar mijnsluiting. - Organisatie van een nieuw evenement in Beringen-centrum . - Organisatie van de spelen 5x Beringen. Dit is maar een bloemlezing van wat we de volgende 6 jaar plannen. Daarnaast moet er afhankelijk van de financiële toestand van de stad, ingezet kunnen worden op nieuwe opportuniteiten, die zich in de loop van de volgende jaren zullen voordoen. Een eerste opportuniteit zou bijvoorbeeld al kunnen zijn dat de Belgen de finale van de wereldbeker spelen. In zulke gevallen moet ons beleid soepel genoeg zijn om wat middelen vrij te maken om Beringen op een positieve manier in de kijker te stellen. Gilbert Lambrechts Schepen van Lokale Economie en Toerisme december 2013

6 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication