102

102 Studentenbeleid Het unieke karakter van Leuven hangt samen met de gezellige drukte van de talrijke studenten. Door in te zetten op goede afspraken zorgen we ervoor dat we het voor iedereen gezellig maken en houden. Overleg tussen de studenten, de kennisinstellingen en de stad Leuven is zeer belangrijk. Uit deze specifieke overlegstructuren volgen gepaste acties. We hebben de afgelopen jaren met deze samenwerking grote stappen gezet inzake het formuleren van charters, talloze acties en concrete maatregelen. Hierbij onthouden we als apotheose ‘de Leuvense symbiose’. We breien een vervolg aan de symbiose en vertalen dit naar het brede beleid van de stad. 1. Beleidsdoelstelling: Leuven, studentenstad bij uitstek. 1.1 Actieplan: Studentenhuisvesting moet betaalbaar, veilig en kwalitatief zijn. 1.1.1 Actiepunten: • In overleg met de betrokken stadsdiensten, kennisinstellingen, studenten en andere (privé)partners trachten we waar mogelijk en onderbouwd bijkomende studentenhuisvesting te voorzien. • We waken over de kwaliteit van de huisvesting en voeren actieve controles uit. • We onderzoeken of de bestaande premie (Wonen Boven Winkels) voor de realisatie van studentenhuisvesting voldoende is en evalueren of heroriënteren dit toelagereglement. • Klachten rond huisvesting worden ernstig genomen en gepaste actie wordt hieraan gekoppeld. • We monitoren vraag en aanbod samen met de dienst studentenhuisvesting van de KULeuven en spelen in op het fluctuerend studentenaantal. • We sensibiliseren en voeren een brede communicatie over “het ideale kot”. • We stimuleren het buur- en buurtcontact. 1.2 Actieplan: Studenten kunnen student zijn in Leuven. 1.2.1 Actiepunten: • We investeren in het goede imago van de stad en dat van onze studenten. • We investeren in een leefbare stad waar studenten zich thuis en welkom voelen. • We blijven inzetten op een leefbaar uitgangsleven waar studenten respect hebben voor de inwoners van Leuven. • Vast overleg wordt georganiseerd wanneer grote fuiven/manifestaties worden gehouden. • We stippelen samen met studenten en betrokken partners een gedragen fakbarbeleid uit. • We voorzien, waar mogelijk, bij onze stedelijke vrije tijdsorganisaties studentspecifieke kortingen. • We willen studenten zoveel mogelijk laten participeren bij het cultuuraanbod. • We ondersteunen LOKO. • We werken goede en gedragen sensibiliseringsacties uit. Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

103 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication