106

106 welzijnspartners samenbrengen om op termijn te komen tot een ketenaanpak op het niveau van de stad Leuven. • Via projectmiddelen het CAW ondersteunen in zijn opdracht van slachtoffer en plegerhulp naar aanleiding van partnergeweld en intra familiaal geweld. 3. Beleidsdoelstelling: Discriminatie omwille van seksuele geaardheid tegengaan en bestrijding van homofoob en transfoob geweld. 3.1 Actieplan: De stad Leuven wil dat alle burgers ongeacht afkomst, leeftijd, seksuele geaardheid of andere kenmerken zoals beschreven in de antidiscriminatiewet, harmonieus kunnen samenleven in Leuven. Hiervoor ondersteunt de stad Leuven de diverse holebi- en transgenderorganisaties die verenigd zijn onder de koepel van het holebihuis. Waar nodig neemt de stad Leuven initiatieven om holebi en transfoob geweld te voorkomen of aan te pakken. 3.1.1 Actiepunten: • Organiseren van weerbaarheidstrainingen homofoob en transfoobgeweld; • Organiseren informatiesessies met alle partners die betrokken zijn bij het behandelen van meldingen/aangiftes homofoob en transfoob geweld; • Jaarlijks ondersteunen van wereldaidsdag door middel van logistieke ondersteuning en publiceren van informatie in het gemeentelijk informatiekatern; • Aandacht voor transgenders door de ondersteuning van de organisatie van een fototentoonstelling ism met het holebihuis; • Informatie over de holebi-organisaties op de website; • Ondersteunen van ad hoc acties die de holebi organisaties organiseren • Jaarlijks uithangen van de regenboogvlag aan het stadskantoor tijdens de regenboogweek • Aandacht voor gelijke kansen en non discriminatie van holebi’s in de sport: dit kan door het opnemen van de panthlonverklaring in het subsidiereglement voor sportclubs • algemene sensibilisering door:affiches tegen homofoob en transfoob geweld te verspreiden, bekendmaken van ondersteunende organisaties en diensten zoals de holebifoon, het telefoonnummer tegen geweld… 4. Beleidsdoelstelling: Inwoners met een functiebeperking via een gepast aanbod ondersteunen in hun mobiliteitsbehoefte. 4.1 Actieplan: De mobiliteit van personen met een functiebeperking te garanderen via kwalitatief aanbod van aangepast vervoer. De stad zal de komende jaren het bestaande aanbod behouden, efficiënt organiseren en waar nodig uitbreiden, rekening houdend met de evoluties als gevolg van de implementatie van het decreet aangepast vervoer. Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

107 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication