107

107 4.1.1 Actiepunten: • Ondersteuning vrijwilligers aangepast vervoer: • Deelname aan overleg via een vertegenwoordiging in de Raad van bestuur; • Netwerkvorming om het aangepast vervoer bekend te maken; • Opvolgen van de Vlaamse ontwikkelingen aangepast vervoer en het lokaal beleid hierop afstemmen; • Het aanbod aangepast vervoer in Leuven aanbod- en kosten efficiënt maken; 5. Beleidsdoelstelling: Opvoeding en integratie van kinderen en jongeren met een functiebeperking ondersteunen via een jaarlijkse toelage. 5.1 Actieplan: De stad Leuven wil dat kinderen met een handicap kansen krijgen om zich te ontplooien en deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Om dit te realiseren voorziet de stad een jaarlijkse toelage voor opvoeders van een kind met een handicap. De stad zorgt ervoor dat deze toelage welvaartsvast blijft. 5.1.1 Actiepunten: • Bekendmaken van de premie bij het doelpubliek via netwerking en organisaties die het doelpubliek bereiken zoals mutualiteiten, VAPH, .. 6. Beleidsdoelstelling: Ondersteunen van organisaties en projecten van en voor personen met een functiebeperking. 6.1 Actieplan: De stad Leuven ondersteunt initiatieven en projecten die de integratie van personen met een functiebeperking en hun evenwaardige deelname aan het maatschappelijk leven bevorderen. Hiervoor werd een toelagereglement ontwikkeld dat uit drie delen bestaat: • Werkingstoelagen voor instellingen en organisaties die een dienstverlening ontwikkelen of sociaal culturele activiteiten organiseren voor personen met een functiebeperkingen hun naaste omgeving. • Projecttoelagen voor projecten die de ontmoeting tussen Leuvenaar met een functiebeperking en Leuvenaars zonder een functiebeperking stimuleren • Toelagen voor handelaars die de toegankelijkheid van hun handelszaak willen laten onderzoeken. 6.1.1 Actiepunten: • De stad Leuven wil in de toekomst de effectiviteit van dit toelagereglement en de huidige dienstverlening voor personen met een functiebeperking evalueren en waar nodig bijsturen. Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

108 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication