108

108 7. Beleidsdoelstelling: Volwaardige deelname van personen met een functiebeperking aan alle aspecten van het maatschappelijk leven. 7.1 Actieplan: De stad Leuven wil inwoners met een functiebeperking de kans geven om volwaardig deel te nemen aan alle aspecten van het maatschappelijke leven. Een noodzakelijke voorwaarde hiertoe is een maximale toegankelijkheid van het openbaar domein, openbare gebouwen en openbare dienstverlening. De stad betrekt hierbij de gebruikers via de adviesraad toegankelijkheid. Waar nodig zal de stad deskundig advies inwinnen of zich laten bijstaan door externe deskundigen voor welbepaalde projecten. 7.1.1 Actiepunten: • In overleg met de adviesraad de aanbevelingen van het memorandum 2013-2019 realiseren; • Opvolging van de aanbevelingen geformuleerd door de werkgroep van het ISEMOA onderzoek zijn; • Verder bekendmaken van het belang van toegankelijkheid van het openbaar domein en gebouwen met publieksfunctie door het ondersteunen van Leuvense organisaties die hiervoor ijveren, door regelmatige communicatie met alle stakeholders en door informatieverspreiding via de stedelijke communicatiekanalen; • Netwerkoverleg met alle stedelijke diensten die acties ontwikkelen die de toegankelijkheid bevorderen 8. Beleidsdoelstelling: Mogelijke ongewilde negatieve gevolgen van gendergerelateerde rolpatronen en maatschappijbeelden tegengaan. 8.1 Actieplan: De stad Leuven wil blijvend aandacht besteden aan mogelijke ongewilde negatieve gevolgen van gendergerelateerde rolpatronen en maatschappijbeelden. Vooral sterk gekleurde negatieve effecten zullen blijvende aandacht vragen. Zo zijn vrouwen vaker slachtoffer van geweld en gender gerelateerde discriminatiemechanismen. Waar nodig zal de stad Leuven dit via acties en campagnes onder de aandacht brengen. Leuvense middenveldorganisaties die dit thema op hun agenda plaatsen zullen ondersteund worden door de stad. 8 maart: internationale vrouwendag en 11 november: tegen geweld op vrouwen zullen jaarlijks gepast gevierd worden. Het kunstwerk ‘onbekende oorlogsvrouw’ zal verder gepromoot worden. Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

109 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication