109

109 8.1.1 Actiepunten: • ondersteuning van Leuvense vrouwenorganisaties die ijveren voor geweldloosheid en vrede op nationaal en internationaal vlak; • samenwerken met andere stedelijke diensten die acties ondernemen tegen internationaal en nationaal geweld op vrouwen zoals de herdenking van WO I; • promoten van het video-kunstwerk ‘I am Milica Tomic’, als sensibiliseringsmiddel bij vrouwen en vredesactivisten. • deelname aan het provinciale vrouwenoverleg • netwerkvorming met stedelijke diensten die werken rond gendergerelateerde thema’s. • sociale veiligheid in de openbare ruimte bewaken en in samenwerking met andere bevoegde diensten ervoor zorgen dat bij stadsontwikkelingsprojecten sociale veiligheid als aandachtspunt mee wordt opgenomen in de beleidscyclus Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

110 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication