110

110 Diversiteit 1. Beleidsdoelstelling: De stad wil de toegankelijkheid van haar diensten vergroten. 1.1 Actieplan: De stad voert een actief en transversaal diversiteitsbeleid vanuit haar eigen diensten en voorzieningen, met oog voor een correcte beeldvorming en een voldoende gediversifieerd en toegankelijk aanbod, teneinde een kwaliteitsvolle dienstverlening en een aanbod voor alle burgers te garanderen. 1.1.1 Actiepunten: • De stad bouwt zijn integratiedienst verder uit tot een expertisecentrum etnisch-culturele diversiteit. Een centrum waar kruispuntdenken en een inclusieve benadering van dit thema noodzakelijk zijn. De integratiedienst verandert hiervoor van naam en krijgt een naam die meer de Leuvense diversiteit uitdrukt. • De stad regisseert intern een algemeen diversiteitbeleid waarbij de acties van stadsdiensten rond diversiteit afgestemd worden en waar mogelijk gebundeld. • De stad engageert zich om horizontaal de verschillende diensten die rond diversiteit werken op elkaar af te stemmen, en in elke directie iemand als aanspreekpunt aan te duiden voor diversiteitacties en –beleid. • De stad ontwikkelt een aanbod van externe/interne vorming en ondersteuning voor de verschillende diensten die rond diversiteit werken (bijv. vorming “duidelijke taal” voor loketdiensten, vorming rond interculturalisering en toegankelijkheid, werken met interculturele competenties, coaching rond Kruispuntdenken,…) • De stad werkt sensibiliserings- en beeldvormingsprojecten rond de Leuvense diversiteit uit (bijv. “Ik kom van ver”, een interactieve tentoonstelling in M en een fotoboek over meer dan 40 Leuvense vrouwen, of de aanmaak van een interculturele kortfilm rond “ontmoetingen in Leuven”). 2. Beleidsdoelstelling: De stad wil de toegankelijkheid van niet-gemeentelijke voorzieningen vergroten. 2.1 Actieplan: De stad versterkt en/of stimuleert de niet-gemeentelijke organisaties en voorzieningen in relevante domeinen bij het bereiken van de bijzondere doelgroepen uit het integratiedecreet en het vergroten van hun betrokkenheid met het oog op gelijke kansen voor alle burgers. 2.1.1 Actiepunten: • De stad biedt ondersteuning aan scholen en verenigingen via een educatief aanbod rond interculturele competenties en positieve beeldvorming rond etnisch-culturele diversiteit: Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

111 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication