111

111 − Uitbouw van het project “Wereldkleur” (visie, matching, administratie, vorming en ondersteuning van allerlei interculturele workshops) − Verhuur mobiele tentoonstelling “Geland in Leuven” − Promotie van Soccerdas! (vormingspakket over Leuvense woonwagenbewoners) • De stad organiseert overleg met alle relevante lokale actoren om activiteiten rond het onthaal van nieuwkomers en etnisch diverse minderheden in Leuven op elkaar af te stemmen. • De stad werkt een toelagereglement uit voor de ondersteuning van samenwerkingsinitiatieven met lokale etnisch diverse verenigingen en middenveldorganisaties, bijvoorbeeld: − een lokale erfgoedvereniging werkt een project uit samen met een lokale etnisch diverse organisatie. − een lokale etnisch diverse organisatie organiseert een intercultureel feest in een dienstencentrum of een woonzorgcentrum voor ouderen. 3. Beleidsdoelstelling: De stad wil samenleven in diversiteit stimuleren. 3.1 Actieplan: De stad versterkt de sociale samenhang in Leuven door wederzijdse kennis, openheid en respect tussen mensen te bevorderen, door deelname aan het gemeenschapsleven te stimuleren, door ontmoeting en samenwerking tussen personen van diverse herkomst en diverse levensbeschouwingen te faciliteren en door een consequente aanpak van discriminatie. 3.1.1 Actiepunten: • De stad blijft inzetten op het verhogen van sociale cohesie op vlak van cultuur en vrije tijd, en dit door gerichte toeleidingen (bijv. “Bijt in je vrije tijd” i.s.m. CBE Open School, CVO’s en ILT, toeleiding naar sport- en jeugdverenigingen via onthaalklassen anderstalige nieuwkomers (OKAN), werken met groepscultuurbonnen, …) • De stad betrekt en informeert de Leuvense etnisch diverse organisaties bij de organisatie van lokale evenementen (bijv. Wereldfeest, Carrousel, …) • De stad stimuleert ontmoeting tussen bevolkingsgroepen (bijv. via praatgroepen Kom Binnen in Leuvense buurtcentra of wijkwerkingen, …) • We stimuleren interculturele ontmoetingen, zowel in groep als individueel, o.a. via een aangepast toelagereglement ondersteuning van etnisch diverse organisaties, • We gebruiken de methodiek “Samen inburgeren” om persoonlijke 1/1 relaties op te zetten waaruit sociale contacten kunnen groeien (bijv. fietskoppels in overleg met de Leuvense fietsschool). • De stad blijft een regierol opnemen in het samenwerkingsverband rond de jaarlijkse Partycipation Week (week van de diversiteit rond 21 maart) en in het Leuvens overleg diversiteit i.s.m. KU Leuven, groep T en KH Leuven. • De stad blijft inzetten op de strijd tegen discriminatie en volgt de beleidsontwikkelingen op in verband met het meldpunt discriminatie. • De stad maakt de Internationale dag tegen racisme en discriminatie – 21 maart – kenbaar via een jaarlijkse straatactie in Leuven. Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

112 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication