11

11 Er wordt een oplossing gezocht voor de bestaande behoefte aan ruimte voor bedrijven die zo weinig mogelijk beslag legt op open ruimte. Netheid Iedereen heeft recht om te wonen in een goed onderhouden en propere straat en buurt. Dit vraagt inspanningen van de bewoners zelf, maar ook de stad zal bijdragen tot een leefomgeving waar mensen zich goed voelen. Zo zal blijvend aandacht uitgaan naar afvalpreventie en de strijd tegen sluikstorten. Cultuur Het stedelijk cultuurbeleid is gericht op de leefwereld van de Leuvenaars: zowel de (socio-) culturele participatie en creatie als de culturele belevenis van alle Leuvenaars moeten prioritair gestimuleerd en ondersteund worden. De stad zet de inspanningen voort om een volwaardig aanbod te realiseren via het museum M, het Stuk, het Depot, Opek, Tweebronnen, 30CC,… en evalueert deze inspanningen regelmatig. Met de cultuurraad, de KULeuven en andere mogelijke actoren wordt er verder samengewerkt aan een gecoördineerd cultuuraanbod. Onderwijs De bouw van de nieuwe huisvesting voor het SBLO (Ruelensvest) wordt voltooid. De school draagt in belangrijke mate bij aan de gemeenschapsvorming in onze wijken. We willen scholen stimuleren om hun gebouwen nog meer ter beschikking te stellen aan inwoners en verenigingen uit de buurt. Dit geeft de mogelijkheid om meer ruimte te scheppen voor sport, cultuur en ontmoeting; dicht bij huis. Anderzijds is dit een manier om via deze ‘brede’ scholen mensen in contact te brengen met elkaar en met de school, waardoor de samenhang in de wijken steviger wordt. De uitbreiding van de mogelijkheden voor het conservatorium en de academie wordt onderzocht. In het bijzonder wordt nagegaan welke opportuniteiten een podiumkunstenzaal als multifunctioneel centrum kan bieden. We willen de samenwerking met en tussen de Leuvense onderwijsinstellingen verder versterken. Gezamenlijke onderwijsprojecten worden ondersteund en ontwikkeld zodat jongeren en volwassenen alle kansen krijgen tot het behalen van een diploma. Daarnaast wordt in samenspraak met scholen en de bedrijfswereld het technisch en beroepsonderwijs gepromoot en zal getracht worden de koppeling met hoger onderwijs en de bedrijfswereld sterker te maken. Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

12 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication