12

12 Evenementen De stad zet de inspanningen voort om een volwaardig evenementenaanbod te realiseren doorheen het jaar en evalueert deze inspanningen regelmatig. Zo zal het zomeraanbod – naar analogie met de “Wintertijd” voor het winteraanbod- één gezicht krijgen als “De zomer van Leuven”. Sport De stad zal de bestaande sportinfrastructuur verder renoveren en uitbreiden met respect voor alle sporttakken en de niet-georganiseerde sporter. Enkele grote topsportevenementen en de werking van erkende sportclubs worden ondersteund in overleg met de sportraad en de vzw sportpromotie. Jeugd Kinderen en jongeren moeten zich thuis voelen in Leuven. Rekening houdend met het bijzondere belang van inspraak en participatie bij het vorm geven van jeugdbeleid, geven we de nodige steun aan het georganiseerde en nietgeorganiseerde jeugdwerk. In het bijzonder ondersteunen we de verbetering en uitbouw van jeugdinfrastructuur en speelterreinen. Toerisme Het stadhuis van Leuven moet een dynamisch ankerpunt worden van waaruit de Leuvenaar, de bezoeker, de toerist kan kennismaken met de stad, haar verhalen, haar verleden, heden en toekomst. Een ontvangst-, kennismakings- en presentatieplek, een toekomstgerichte plek met actieve participatie van de bezoeker. Toerisme is een belangrijke economische factor. Doorgedreven marketing, ontsluiting erfgoed, productontwikkeling en evenementen zijn de sleutels voor verdere groei. Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

13 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication