115

115 • De stad Leuven onderzoekt of zij de Noord-Zuidtoelagen aan Leuvens ontwikkelingshelpers die in projecten werken met rechtstreekse steun in het Zuiden verhoogt van € 500 tot € 750 of € 1.000 • De stad Leuven brengt de diverse actoren van ontwikkelingssamenwerking die in Leuven actief zijn in kaart en ontsluit deze informatie voor het brede middenveld. • De stad Leuven grijpt de geplande herdenking van WOI in 2014 aan om vrede jaarlijks een belangrijker plaats te geven in de Leuvense activiteitenkalender. • De Stad Leuven maakt het aanbod aan mondiale vorming bekend bij Leuvense scholen. 2. Beleidsdoelstelling: De stad Leuven versterkt de bestuurskracht van het district Para in Suriname (decentralisatie, goed lokaal bestuur, lokale democratie). 2.1 Actieplan: De stad Leuven verdiept de stedenband met Para binnen de geselecteerde beleidsdomeinen vooraleer deze – eventueel – te verbreden naar andere domeinen. De geselecteerde beleidsdomeinen zijn onderwijs, milieu (afval, ondernemerschap streekproducten ~ cassave), gezondheidszorg, toerisme, bestuurlijke organisatie (decentralisatie en subsidiariteit ~ financiën en planning, ~ participatie). 2.1.1 Actiepunten: • De stad Leuven evalueert de stedenband samen met Para en hernieuwt deze tot en met 2019 na een positieve evaluatie. • De stad Leuven werkt samen met het bestuur van Para aan de verdere uitbouw van de afvalvoorkoming, -selectie, -ophaling en -verwerking in Para. • De stad Leuven werkt samen met het bestuur van Para aan de verdere uitbouw van de financiën en planning in Para. • De Parkschool (SBLO) en de school SO/VSO Fajalobi sluiten na exploratie een scholenband af. • De stad Leuven vergroot de bekendheid van de stedenband met Para in Leuven. • De stad Leuven betrekt een bredere groep partners bij de stedenband met Para binnen de geselecteerde beleidsdomeinen. • De stad Leuven verdiept het thema ‘participatie’ binnen de stedenband met Para. • De stad Leuven ondersteunt en coördineert mee een selectie acties van het Leuvense middenveld binnen de geselecteerde beleidsdomeinen • De stad Leuven voorziet in een investeringsbudget voor de stedenband met Para. • De stad Leuven werkt samen met het Leuvens hoger onderwijs binnen de stedenband met Para. Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

116 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication