116

116 Leren Onderwijs 1. Beleidsdoelstelling: De stad wil de kwaliteit van het onderwijs in Leuven behouden en versterken. 1.1 Actieplan: We willen scholen stimuleren om hun gebouwen nog meer ter beschikking te stellen aan inwoners en verenigingen uit de buurt. Dit geeft de mogelijkheid om meer ruimte te scheppen voor sport, cultuur en ontmoeting dicht bij huis. Anderzijds is dit een manier om via deze ‘brede’ scholen mensen in contact te brengen met elkaar en met de school, waardoor de samenhang in de wijken steviger wordt. 1.1.1 Actiepunten: • De stad diept het concept en het reglement Brede School verder uit. • We analyseren de aandachtspunten van de wijken en de behoeften van de scholen in die wijken. • We bekijken met partners in de buurt van de school welke gezamenlijke doelstellingen en projecten kunnen worden opgezet en zetten netwerken in de buurt op. • We stimuleren de samenwerking tussen de Leuvense scholen en de stedelijke academie en het conservatorium. • De stad moedigt het delen van infrastructuur aan. • We zetten in op vorming en projecten die gemeenschapszin/ burgerschap aanbrengen, die kinderen betrokken maken op de buurt en bredere samenleving (bijv. scholen uit de buurt organiseren een gezamenlijke opruim- en veegactie, Wilsele Carrousel,..). We zetten hier in op dienst- en sectoroverschrijdende samenwerkingen (bijvoorbeeld onderwijs en cultuur, leefmilieu, …) 1.2 Actieplan: We willen het project Binnenschoolse Kinderopvang uitbreiden en versterken door het aanbieden van verschillende verrijkende activiteiten en door het inzetten van kwaliteitsvol personeel. 1.2.1 Actiepunten: • De stad zal in de toekomst voor een 25-tal scholen de Binnenschoolse Kinderopvang organiseren. • Voor een kwalitatieve opvang is kwaliteitsvol personeel de basis. We bouwen hiervoor een volwaardig personeelsbeleid uit. Er wordt een coördinator personeelszaken aangesteld die het personeelsbeleid en de personeelszaken behartigt. • We blijven inzetten op de opleiding van de personeelsleden door hen te stimuleren de opleiding educatief kinderwerker (samenwerkingsverband stad en CVO Sociale School Heverlee) te volgen en door afgestudeerden van deze opleiding aan te werven. De stad Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

117 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication