117

117 streeft ernaar voldoende personeel aan te trekken, en hierbij wordt de norm van 1 begeleider op 20 kinderen gehanteerd. • We willen een aanbod aan verrijkende activiteiten aanbieden. Een teamverantwoordelijke zorgt voor de planning en opvolging hiervan (voor enkele scholen). • Bij de uitbouw van de Binnenschoolse Kinderopvang wenst de stad de samenwerking met de scholen te behouden en te versterken. • We bekijken de mogelijkheid van een aanbod van degelijke kinderopvang tijdens de schoolvakanties. 1.3 Actieplan: We wensen de taalvaardigheid (taalexpressie en meertaligheid) van Leuvense kinderen te verbeteren. 1.3.1 Actiepunten: • We werken een gezamenlijk taalbeleid uit i.s.m. basis- en secundair onderwijs. • De stad zet een project taalexpressie en welbespraaktheid op i.s.m. SLAC en andere cultuurverenigingen. • We stimuleren scholen om vanaf het 3e leerjaar BAO een tweede taal aan te leren. • We nemen een aanbod aan vreemde talen op in BKO. • We stimuleren een uitwisseling met andere scholen over de taalgrens. • We zetten een taalgemengde speelpleinwerking op. (zie ook Vrijetijd) 1.4 Actieplan: We streven ernaar de leerlingen in hun schoolcarrière optimaal te begeleiden om ervoor te zorgen dat iedereen alle kansen krijgt om zijn/haar talenten optimaal te ontwikkelen. De stad wil blijven inzetten op het versterken van het welbevinden van de Leuvense scholieren. 1.4.1 Actiepunten: • We evalueren het zorgsysteem (over de netten heen). • We werken een gecoördineerd zorgbeleid uit samen met het CLB en alle netten met als doel het welbevinden van de kinderen te doen toenemen. • De stad stimuleert alle basisscholen om te werken met een leerlingvolgsysteem. • We versterken het Buddy-project. • Jongeren die dreigen af te haken in het onderwijs, begeleiden we intensief met projecten zoals RISK of Tander. • We zetten een project op rond het verbeteren van het schoolklimaat (welbevinden) i.s.m. KU Leuven en de preventiedienst. 1.5 Actieplan: We evalueren de kwaliteit van het eigen stedelijk onderwijs en ondernemen acties ter versterking van het eigen onderwijs. 1.5.1 Actiepunten: • We laten een doorlichting uitvoeren • De stellen een actieplan op Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

118 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication