118

118 • Acties uitvoeren: nieuw schoolwerkplan, zorgbeleid, GWP beleid, pestbeleid e.d. • We introduceren het project ter verbetering van het schoolklimaat in onze eigen stedelijke scholen. • We werken een missie en visie uit en werken vanuit deze visie aan een pedagogisch beleid • We ondernemen acties zodat leerkrachten en leerlingen in een positief en gunstig klimaat kunnen werken en leren. • We evalueren de resultaten. 1.6 Actieplan: We werken samen met verschillende partners en stimuleren samenwerking tussen partners onderling. 1.6.1 Actiepunten: • We richten een platform op waar bedrijfsleven en scholen elkaar kunnen inspireren en ontmoeten voor overleg rond stageplaatsen, betere afstemming van vraag en aanbod, curriculum, sponsoring en andere ondersteuning, enz… • We versterken de inhoudelijke samenwerking tussen CBE Open School met andere beleidssectoren (bijvoorbeeld rond taal en oefenlessen) • De stad blijft de Onderwijsraad verder versterken. • We versterken de samenwerking met het Lokaal Overlegplatform (LOP). 1.7 Actieplan: We richten een internationale school op i.s.m. de KUL, IMEC en VIB. 2. Beleidsdoelstelling: De stad wil inzetten op meer onderwijskansen om te groeien en sociale mobiliteit blijven stimuleren. 2.1. Actieplan: We willen de kennis van het Nederlands van de leerlingen versterken. 2.1.1. Actiepunten: • We werken een gezamenlijk taalbeleid uit i.s.m. basis- en secundair onderwijs. • We zetten taalprojecten op, waarbij we ernaar streven de (instructie)taal (voor alle leerlingen) te versterken, als hefboom om sterker te staan. Een taal kan je leren dichtbij huis. Wijkprojecten i.s.m. de Integratiedienst en CBE Open School worden versterkt. • Kinderen vanaf 2,5 jaar moedigen we aan om naar de kleuterschool te gaan, zodat ze geen leerachterstand oplopen. • Kinderen die het nodig hebben krijgen speciale ondersteuning, liefst binnen de eigen klas (via een goede zorgcoördinatie binnen de school, zie ook actieplan 1.4) • We willen de studiebegeleiding via het buddy-project uitbreiden en versterken (aantal leerlingen met Buddy verhogen). We bekijken ook de mogelijkheid voor buddies voor andere dan schoolse kennis en vaardigheden (bijvoorbeeld voor sociale vaardigheden). Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

119 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication