121

121 Deeltijds kunstonderwijs Beleidsdoelstelling 1: Het SLAC biedt een kwaliteitsvolle deeltijdse kunstopleiding aan binnen de domeinen muziek, woord, dans en beeldende kunsten, en werkt hierbij zowel vaktechnisch verdiepend als discipline- en organisatieoverschrijdend. 1.1 Actieplan: De uitbreiding van de mogelijkheden voor het conservatorium en de academie wordt onderzocht. In het bijzonder wordt nagegaan welke opportuniteiten een podiumkunstenzaal als multifunctioneel centrum kan bieden. 1.1.1 Actiepunten: • De gebouwen aan de Lei worden toegankelijk gemaakt en ontsloten, met een gemeenschappelijke ingang voor het hele complex, voldoende fietsstallingen, en een logische en veilige verbinding, zowel ruimtelijk als visueel, met het omliggende stadsweefsel. • De nieuwbouw voor de academie op de centrale werkplaatsen in Kessel-Lo wordt gestart en afgewerkt volgens plan; in de tussentijd worden goede oplossingen voorzien voor tijdelijke huisvesting, bijvoorbeeld in Lolanden, voormalig VMW-gebouw in de Spaartstraat en tijdelijke containerklassen in de nabijheid van het Prins Regentplein. • De inbedding van de conservatoriumafdeling van Kessel-Lo op de Centrale werkplaatsen hallen 4 en 5 wordt grondig onderzocht en indien haalbaar zo snel mogelijk gerealiseerd. • De plaats voor SLAC in de nieuwbouw Parkschool aan de Ruelensvest in het kader van een brede schoolwerking wordt uitgevoerd volgens plan, en bijgestuurd naar eventuele nieuwe noden en behoeftes. • De stad bereidt zich voor op de gevolgen van het nieuwe decreet op het deeltijds kunstonderwijs voor de infrastructuur, wat bvb. grotere lokalen zal vereisen. • De stad zoekt actief naar ruimtes waar de leerlingen van het SLAC samen kunnen musiceren en podiumervaring opdoen • De Predikherenkerk blijft beschikbaar voor woord- en orgellessen • In Wilsele zullen in de zaal van de Bosstraat, na een grondige verbouwing, 2 leslokalen voorzien worden voor SLAC/Academie, ter vervanging van het huidige gebruik van lokalen in het buurtcentrum, de locatie waar het nieuwe zwembad gebouwd zal worden. 1.2 Actieplan: Het huidige opleidingsaanbod wordt voortgezet en geoptimaliseerd. 1.2.1 Actiepunten: • Alle bestaande richtingen binnen het SLAC worden behouden • De werking met wijkafdelingen over heel Leuven voor minstens de lagere en middelbare afdeling wordt behouden om een optimale in- en doorstroom, en nabijheid en bereikbaarheid voor gezinnen met jonge kinderen, te realiseren; • De filialen in Holsbeek, Kortrijk-Dutsel en Bierbeek worden behouden. In het kader van het groeiende succes wordt bekeken of een uitbreiding wenselijk en realiseerbaar is. Daartoe Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

122 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication