125

125 Werken Economie en Werk 1. Beleidsdoelstelling : De stad streeft naar een kwaliteitsvolle dienstverlening t.a.v. ondernemers en andere stakeholders. 1.1 Actieplan: De stad continueert de algemene werking van de afdeling economie en handel en optimaliseert de dienstverlening aan ondernemers en stakeholders. 1.1.1 Actiepunten: • De stad voorziet voldoende middelen en personeel om de dagelijkse werking van de dienst economie en handel te verzekeren. • De stad zet een 1-loket op. Er wordt een eenduidig aanspreekpunt voor ondernemers opgezet. De website www.ondernemeninleuven.be wordt verder uitgewerkt en zoveel mogelijk documenten worden gedigitaliseerd. • We zetten een informatiedatabank op. Om de dienstverlening te vereenvoudigen worden er in samenwerking met VVSG, AO en andere economische actoren fiches (digitaal) opgemaakt, die een antwoord bieden op de meest gestelde vragen. • De stad voorziet een cliëntvolgsysteem. Er wordt een cliëntregistratie- software aangekocht en geïmplementeerd, zodat de cliënt erkenbaar en volgbaar wordt. We creëren ook een kwantitatieve en kwalitatieve databank die de reële behoeften en vragen van ondernemers en burgers groepeert en een belangrijke ondersteuning ter verbetering van de dienstverlening betekent. • De stad zal i.s.m. de andere economische actoren een digitale ‘economische nieuwsbrief’ verspreiden met alle belangrijke ‘Leuvense’ economische nieuwsfeiten. Hiervoor kan beroep worden gedaan op alle mogelijke digitale nieuwskanalen. • Twee keer per jaar worden de ’nieuwe’ ondernemers (naar analogie met de nieuwe inwoners) ontvangen in het stadhuis en voorgesteld aan de Leuvense beleidsverantwoordelijken en wordt de werking van de afdeling economie & handel voorgesteld. • De stad stimuleert de vraag naar doelgroepenwerkgelegenheid door de toegang tot het vernieuwde Vlaamse instrument “dienstenwijzer” voor de burger te vereenvoudigen. 2. Beleidsdoelstelling: Met het oog op de consolidatie van de economische groei in de toekomst, verstevigt Leuven haar positie als belangrijke kennis-, innovatie- en studentenstad en neemt de stad het voortouw in de profilering van de regio als innovatieve, creatieve kennisgedreven economische regio in een internationaal kader. (zie ook beleidsdoelstelling 6 en acties onder Stadsontwikkeling, Infrastructuur en Wonen) Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

126 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication