126

126 2.1 Actieplan: We willen Leuven profileren als internationaal centrum van kennis- en innovatieve economie en zetten daartoe een doorgedreven samenwerking op met verschillende partners. 2.1.1 Actiepunten: • De stad richt een Leuvens strategisch platform op, een structurele samenwerking tussen de belangrijke economische actoren. Dit formeel samenwerkingsverband tussen de kennisinstituten, de bedrijven, de overheden en publieke samenleving (volgens Quadruple helix model) richt zich o.a. op de gezamenlijke profilering van de Leuvense regio als internationale kennisregio. Voorbeelden van partners van de stad zijn KU Leuven, Imec, VOKA, Leuven Inc. enz. • De stad zet een strategische samenwerking op tussen de Bi-pool specialisatiecluster Leuven – Genk met als uitvoerende partners KU Leuven LRD , Imec en de verschillende wetenschapsparken om in een gezamenlijke inspanning deze as bij buitenlandse investeerders te promoten. • De Leuvense kennisregio wordt een economisch ‘merk’, een ‘Leuven inside’ label. In samenwerking met de andere Leuvense actoren wordt er geïnvesteerd in een internationale economische branding van de Leuvense regio. • Voor deze internationale profilering worden er duidelijke afgebakende cluster keuzes gemaakt op basis van de Leuvense krachten. − Life & Health sciences en bio tech met als speerpunten de UZ campus gasthuisberg, de vele Leuvense onderzoeksgroepen en de verankering van kennisinstellingen als de KU Leuven, de KU Leuven associatie, imec, de VIB en het iMinds Future Health departement. − ICT & software ontwikkeling met als speerpunten de ‘slimme processen’ (DSP Valley) en de ontwikkelingen op het wetenschapspark Arenberg. − Mechatronics met als speerpunten Rappid prototyping , aan belang winnende sectoren als LASA (Leuven research centre in Aero- & space Science, technology & Applications) − Nanotechnologie voornamelijk toegespitst op de domeinen hierboven beschreven. • Voor deze clusters wordt er in samenwerking met Leuven research en development een positioneringsnota uitgewerkt. • De stad Leuven neemt een faciliterende en ondersteunende rol op in het gezamenlijk streefdoel van de kennisinstituten om Leuven op de kaart te plaatsen als deel van de Europese KIC (knowlegde and innovation centre) healthy aging. • De stad is partner in het E.U., interreg C project, “health4growth”. • De stad profileert zich als actief lid binnen internationale netwerkorganisaties die gemaakte strategische keuzes ondersteunen. De stad is samen met een aantal strategische Leuvense actoren, zoals KU Leuven en een aantal bedrijven, lid van de Ariane steden (Cluster ICT software ontwikkeling gericht naar de Europese ruimtevaartprogramma’s). • Samen met haar strategische partners gaat de stad proactief op zoek naar internationale samenwerkingsverbanden die passen in de gemaakte clusterkeuzes en neemt deel als partner aan meer Europese projecten. • Voor het realiseren van deze ambities doet de stad waar mogelijk beroep op bestaande subsidiemechanismen. • De stad onderschrijft de oproep van IWT en richt samen met partners een zorginnovatieplatform op ‘InnovAge’. • De stad brengt grote internationale evenementen naar Leuven en zal daarin een faciliterende en/ of regisserende rol opnemen. • De stad realiseert samen met partners het Leuven India House. Hiervoor wordt samengewerkt met Leuvense/Vlaamse partners en met Europese en Indiase partners (zoals het ICCR). (Budget: hiervoor worden naast eigen middelen en middelen van de partners gezocht naar inbreng vanuit India en andere subsidiekanalen evenals het genereren van eigen middelen.) • De stad onderzoekt de mogelijkheid om ‘aanleunend’ lid te worden van het E.U. netwerk Eurocities dat grote steden (> 250.000 inw.) verenigt. Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

127 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication