127

127 • De bestaande samenwerking ELAt wordt geëvalueerd en versterkt door meer bilaterale contacten te leggen tussen de verschillende steden in samenwerking met LRD. • De mogelijkheid wordt onderzocht om een deel van de website ‘www.ondernemeninleuven.be’, beschikbaar te stellen in het Engels ten behoeve van buitenlandse investeerders. Er wordt ook samengewerkt met de andere Leuvense actoren voor het opzetten van een gezamenlijk aanbod (brochures, website). 2.2 Actieplan: De stad trekt toponderzoekers, -kenniswerkers en internationale studenten aan. 2.2.1 Actiepunten: • We richten een internationale basisschool in Leuven i.s.m. de KU Leuven, imec, VIB en bestaande scholen. (Budget en financiering: opstart en aanloopperiode: oprichtende partijen - na 5 jaar: bedoeling break even te draaien) • We richten een 1-loket (virtueel en fysiek) “expat centre” op. Hier kunnen kenniswerkers en toekomstige kenniswerkers alle mogelijke informatie verkrijgen over alle aspecten van leven en werken in Leuven. Er worden samenwerkingen opgericht met Leuvense en internationale actoren. Voor de realisatie hiervan wordt er o.a. naar E.U. financieringsmogelijkheden gezocht. • De stad ondersteunt projecten die Leuven internationaal profileren als kennisstad naar studenten toe zoals ‘ The case competion’ in 2013 in Leuven georganiseerd door KHLeuven. • De stad stelt samen met de kennisinstituten een communicatieplan op om ‘high level’ afgestudeerden (en post docs) voor te stellen aan Leuvense bedrijven en stageplaatsen aan te bieden. 3. Beleidsdoelstelling: Leuven verkleint de kloof tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. 3.1 Actieplan: De stad wil technische en beroepsopleidingen meer aanpassen aan de arbeidsmarkt. 3.1.1 Actiepunten: • De stad brengt bedrijven en onderwijsinstellingen bij elkaar om tot een positief overleg te komen waarbij er advies wordt gegeven en/ of materialen, machines ter beschikking kunnen worden gesteld. • Er worden i.s.m. bestaande mechanismen/organisaties (bv. Via VKW, VDAB) bedrijfsstages en bedrijfsbezoeken aan jongeren uit het technisch- en beroepsonderwijs aangeboden. 3.2 Actieplan: Jongeren worden aangemoedigd om de ‘juiste’ beroepskeuze te maken. 3.2.1 Actiepunten: • De stad steunt projecten als het Flanders DC kinderfestival ikanda, waar 12 jarigen tot creatieve beroepskeuzes worden aangemoedigd. Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

128 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication