128

128 • De stad neemt een peter/meterschap op in projecten waarbij meisjes worden aangemoedigd tot het kiezen voor technische studiekeuzes. (techniekclub voor meisjes). • De stad neemt partnerschappen op met beroepsverenigingen (knelpuntberoepen) om de link naar de arbeidsmarkt te verkleinen. (bijvoorbeeld: de bouwsector). 4. Beleidsdoelstelling : Leuven streeft naar een gediversifieerd economisch en werkgelegenheidsaanbod met als speerpunten kennis- en creatieve economie, KMO’s die de lokale markt bedienen, een bloeiende handelsstad, een innovatieve dienstensector en sociale economie. 4.1 Actieplan: De stad stimuleert ondernemerschap, enerzijds door meer mensen de stap te doen zetten naar het ondernemerschap en anderzijds door de slaagkansen van starters te vergroten. (Co-creatie en participatie van ondernemers stimuleren.) (zie ook beleidsdoelstelling 1) 4.1.1 Actiepunten: • Via bestaande organisaties (o.a. Fablab, Flanders DC, VOKA, unizo) stimuleert de stad mensen om zich laten te begeleiden bij het opmaken van een ondernemingsplan. • Samen met partners uit de reguliere en de sociale economie werken we een model uit dat zich specifiek richt naar starters uit de sociale doelgroepen. • De haalbaarheid van de inplanting van een sociaal restaurant (waar doelgroepen tewerkgesteld worden) wordt onderzocht i.s.m. bestaande sociale economie projecten. • De stad organiseert ‘info/ontbijtsessies’ i.s. m. verschillende economische partners gericht aan ondernemers met als doel informatie te verstrekken over bijvoorbeeld subsidiemogelijkheden, grote projecten enz. De stad wil de bedrijven meer betrekken bij de werking van de stad als geheel. • De stad gaat partnerschappen aan met partners/studenten (bijvoorbeeld het student start-up forum). 4.2 Actieplan: De stad wil zich binnen de regio op de kaart plaatsen als centrum van creatieve en innovatieve economie. Dankzij de aanwezigheid van een uitgebouwde cultuursector, ‘creative minds’ aan de vaartkom en een innovatieve economie willen we als stad het voortouw nemen in onze profilering als thuishaven voor creatieve geesten. Hiervoor willen we sectoroverschrijdend werken. 4.2.1 Actiepunten: • We richten een ‘creativiteitsplatform’ op met de quadruple helix partners (bedrijven, scholen & kenniscentra, stakeholders uit de culturele sector, Flanders DC en de stad). Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

129 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication