129

129 • De stad is in 2015 gaststad voor het ‘creativiteit festival’ dat ze samen met Flanders DC organiseert. Dit is een groot evenement dat meerdere dagen duurt, waarbij stadsbreed wordt ingezet met als doel Leuven in Vlaanderen op de kaart te zetten als creatieve, innovatie kenniseconomische stad. • Leuven versterkt haar aanwezigheid in het Fablab door het opzetten van een structureel partnerschap met de KU Leuven. Binnen dit partnerschap blijft de doelgroep ‘sociale economie’ het eerste en belangrijkste speerpunt, doch bij uitbreiding wordt het Fablab ingezet om creatieve mensen aan te zetten tot ondernemerschap. • De stad zal actief samen werken Flanders Smart Hub development in de nieuw op te starten werkgroep ‘createch’. 4.3 Actieplan: Leuven stimuleert het werkgelegenheidsaanbod voor kansengroepen op de arbeidsmarkt. 4.3.1 Actiepunten: • Het jobcoachproject wordt omgezet in een reguliere tewerkstelling binnen de afdeling economie & handel van de stad Leuven – de kennis om de doelgroepen te begeleiden wordt structureel ingebed in de eigen werking Budget: gedeeltelijk onder te brengen in het stedenfonds. • In samenwerking met het OCMW worden er werknemers in het kader van artikel 60§7 ingezet op de milieudienst. • Er wordt een nieuw project opgezet met vzw VELO met als doel de fietsvriendelijkheid van de stad te bevorderen. • Voor het onderhoud van het openbaar domein en het straatmeubilair wordt waar mogelijk samengewerkt met opleidingsprojecten uit de sociale economie. (busschuilhuisjes, URILIFT, windschermen busstation etc). • Daar waar mogelijk maakt de stad in haar aanbestedingen voor eenvoudige werkzaamheden gebruik van de sociale clausule. (bijvoorbeeld bussen van folders etc). De mogelijkheid om aan het eigen personeel diensten aan te bieden zoals het leveren van ‘groentenpakketten’ en bijvoorbeeld strijkdiensten wordt onderzocht. (eventueel uit te breiden naar werknemers uit de buurt). 5. Beleidsdoelstelling: Leuven streeft naar efficiënt gebruik van en uitbreiding van de beschikbare ruimte voor economisch gebruik. 5.1 Actieplan: De stad werkt samen met de betrokken actoren en faciliteert de ontwikkeling en de uitbreiding van de nodige bedrijfsterreinen. 5.1.1 Actiepunten: • De stad start onderhandelingen met de POM Vlaams Brabant over het beheer van de ambachtenzone in Heverlee met als doel dit bedrijventerrein te moderniseren. • Er wordt een ‘gemeenschap adviescomité’ opgericht voor invulling en de opvolging van de verschillende bedrijvenzones, eventueel als werkgroep van het hierboven genoemd samenwerkingsplatform. Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

130 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication