131

131 Handel en horeca 1. Beleidsdoelstelling: Zelfstandig ondernemerschap ondersteunen en stimuleren. 1.1 Actieplan: Begeleiden van startende ondernemers. De stad hecht belang aan alle ondernemers en wil een beleid voeren dat zelfstandige ondernemers extra kansen biedt. Zelfstandige ondernemers, of het nu gaat over vrije beroepen of uitbaters van handels- of horecazaken, zijn van belang omdat zij sterk bijdragen in de authentieke economische uitstraling van de stad. Maar daarenboven hebben zij eveneens een sterke lokale functie naar de bewoners van de stad zelf. 1.1.1 Actiepunten: • Het samenwerkingsverband met UNIZO, VOKA en Horeca Leuven om startende bedrijven te begeleiden en te ondersteunen wil de stad verder uitbouwen door een nog meer gerichte doorverwijzing naar mekaars diensten. Het Centrummanagement begeleidt vandaag succesvol kandidaat-starters (project Voka-Unizo) en ondersteunt hen op het vlak van haalbaarheidsanalyse, locatiemogelijkheden en concurrentieanalyse. Deze dienstverlening sluit aan op de dienstverlening die Unizo en VoKa aanbieden. Om de rol van de stad beter in de schijnwerper te plaatsen zal de website www.ondernemeninleuven.be uitgebreid worden met een speciale simulatiemodule voor starters. • Wij moedigen starters aan om zich te vestigen op commercieel interessante plaatsen zoals aanloopstraten of in buurtwinkelcentra, in plaats van op solitaire locaties. Er wordt flexibeler opgetreden met zaken die zich willen vestigen in zones van de stad die verderaf liggen van winkelgebieden, zoals Wilsele-dorp en het centrum van Wijgmaal en Egenhoven, die zelf weinig aanbod van handels- en horecazaken hebben. • De inschrijvingskost bij de kruispuntbank voor ondernemingen wordt gesubsidieerd door de stad om een positief signaal te geven naar handelaars en zicht te krijgen op de starters. Er moet een uniek loket voor ondernemers komen dat handelaars de weg helpt vinden in bestaande steunmaatregelen, reglementeringen, vergunningen en toelatingen aan de stad. De dienstverlening dient uit te groeien tot een vorm van accountmanagement. Hierdoor wordt de administratie voor zelfstandige ondernemers vereenvoudigd. (zie ook acties onder economie) 1.2 Actieplan: Ondersteunen en stimuleren van innovatie en creativiteit. Innovatie is een belangrijke motor voor de economie. Dat is zeker het geval voor sectoren als handel en horeca. Immers, deze sectoren worden zeer intensief geconfronteerd met onderlinge concurrentie. Leuven telt 140 café’s, 240 restaurants en tavernes, 135 kledingswinkels voor dames, 29 nachtwinkels, 120 kappers…. Concurrentie alom in alle deelsectoren. Het onderscheidend vermogen van handelaars ten overstaan van mekaar neemt constant af, en wie wil overleven dient bijgevolg constant als vernieuwer naar buiten te komen. Omgekeerd neemt het aantal buurtwinkels, zoals warme bakkers en beenhouwers, af, niet zozeer omdat de vraag naar deze zaken afneemt, maar omdat het beroepen zijn, die blijkbaar minder aantrekkelijk zijn geworden. Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

132 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication