132

132 Het is daarom van belang dat deze sectoren aangemoedigd worden tot innovatie en creativiteit. In een snel veranderend economisch landschap is het voor hen van cruciaal belang om te kunnen rekenen op een efficiënte meedenkende lokale overheid. 1.2.1 Actiepunten: • Wij haken in op de ondersteuningsmogelijkheden die Agentschap ondernemen biedt en herlanceren een oproep naar handels- en horecasectoren om deel te nemen aan innovatietrajecten.. Het traject commerciële innovatie wordt verder gezet en deels financieel ondersteund door de stad. Ook de bestaande klassieke winkelwijken krijgen als groep de kans om in te stappen in commerciële innovatietrajecten. Het stadsbestuur zal, in overleg en in samenwerking met derden, het nodige doen om deze projecten uit te werken en kansen te geven. • Er komt een jaarlijkse campagne die specifieke groepen van handels- en horecazaken in de schijnwerper zet door te focussen op hun creativiteit, hun innovatieslagkracht of gedurfd ondernemerschap. 2. Beleidsdoelstelling: De handels- en horecafunctie wordt evenwichtig ingepast in het stedelijk weefsel. 2.1 Actieplan: Versterken van winkelgebieden. Handels- en horeca-activiteiten hebben een belangrijke functie in het stedelijk weefsel. Zij voorzien bewoners en bezoekers van goederen en diensten en zijn tegelijkertijd een belangrijke werkverschaffer. Een historisch stadscentrum is nog altijd aantrekkelijker dan een kil shoppingcenter. Wij blijven daarom fors investeren in het aanleggen van aantrekkelijke winkelstraten en een groot winkelgebied in het stadscentrum. Wij moeten daarenboven de kwaliteit en de leefbaarheid van de handel en horeca versterken door te waken over de uitstraling van de handelspanden en de toegankelijkheid van de winkelstraten. 2.1.1 Actiepunten: • Wij verlengen en promoten de renovatietoelagen met focus op de handelspanden. De gevelrenovatiepremies worden verder gezet. Daarenboven zal ook worden ingezet op winkelrenovatiewerken voor zover deze verantwoord kunnen worden met kernversterkende of duurzaamheidsargumenten (toegankelijkheid, energiezuinigheid, veiligheid….) • Premies allerhande voor handelaars worden enkel gegeven voor handelsgebieden die in de afgebakende zones van het kernwinkelgebied en de deelgemeentes liggen. • Onderzoek naar de lokalisatie van Fakbars. • Het sterk uitgebouwde nachtwinkelbeleid wordt verder opgevolgd en geëvalueerd; het aantal nachtwinkels dient meer verspreid te worden en tegelijk wordt het imagoverlagende karakter van hun etalages aangepakt. • Wij zoeken netwerken van partners die de mogelijkheid hebben om tijdelijke winkels maximaal kansen te bieden. Zo kunnen nieuwe concepten van starters gedurende een afgebakende periode in leegstaande panden (pop-upstores) of in een herbestemd gebouw bv. de Sint-Jacobskerk opduiken. Vooral de aanloopstraten Mechelsestraat, Tiensestraat en Brusselsestraat zijn geschikt voor starters. Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

133 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication