134

134 • Het is al lang niet meer de vraag of de communicatie naar de winkelende bezoeker een online of een offline karakter moet hebben. De beide kanalen moeten tegelijk worden aangeboord. Daarenboven moet de ganse ontwikkeling van communicatie via sociale netwerken eveneens geïntegreerd worden in onze communicatiekanalen. Het te volgen credo op dit vlak moet zijn om aan de winkelende bezoeker de juiste informatie te bieden op het juiste moment. Concreet wil dat zeggen dat onze website zal worden aangepast om accurate informatie te bieden aan de winkelende bezoeker. Daarbij wordt de link naar gebruikers van Smartphones niet vergeten. Op het inhoudelijke vlak (welke informatie is wanneer gewenst) worden de antwoorden gezocht in de markt en via overleg met de diverse partners. • Wij ondersteunen handelsverenigingen zoals in hun ambitie om nieuwe concepten te ontwikkelen om nieuwe shoppers naar Leuven te halen en bestaande shoppers te entertainen tijdens topmomenten in het jaar. Bij grotere initiatieven moet hierover een jaarlijkse financiëleen samenwerkingsovereenkomst worden gesloten. • De boodschappencentra en buurtwinkels in de deelgemeentes verder laten groeien door de acties van de handelswijken te ondersteunen. 2.4 Actieplan: Evenwichtig aanbod van flankerende activiteiten. Handel en horeca dragen bij in de verspreiding van welvaart, maar hebben tegelijk ook een recreatief karakter. Vooral het kernwinkelgebied, met zijn vele snuisterwinkels en flaneermogelijkheden en aangevuld met diverse horeca, heeft een hoog recreatief karakter. Het is dan ook van belang dat de stad dat recreatieve karakter versterkt door flankerende activiteiten te ondersteunen en door zelf flankerende activiteiten op te zetten. 2.4.1 Actiepunten: • Markten in Leuven verhogen de gezelligheid en moeten ondersteund worden in commerciële uitstraling. Een uitgebreidere vlooienmarkt kan op Sint-Jacob. We ondersteunen de biomarkt van Leuven in de Diestsestraat. • Evenementen zoals ‘de langste dag’, ‘hapje tapje’, de ‘kerstmarkt’ enz… krijgen logistieke en desgevallend ook financiële steun, dat laatste onder de voorwaarde dat deze evenementen niet zelfbedruipend zijn. • Eigen evenementen zoals ‘de langste tafel’, de ‘jaarmarkt’ worden verder gezet met permanente aandacht voor de bijsturing van de concepten. • Via de huidige impulsbudgetten worden kleinere nieuwe initiatieven van groepen van handelaars van financiële zuurstof voorzien, die hen de kans moet bieden om te kunnen groeien. • Koopavonden zijn nodig. De bestaande koopavonden worden geëvalueerd en de concepten ervan worden bijgestuurd in overleg met de betrokken handelaars. 3. Beleidsdoelstelling: Optimaliseren van bereikbaarheid van winkelgebieden. 3.1 Actieplan: Bereikbaarheid dient gemonitord en waar nodig gestuurd te worden. Bereikbaarheid is een cruciaal belangrijke noodzakelijke voorwaarde opdat handelsen horecazaken kunnen functioneren; Een stad met een goed en groot aanbod van Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

135 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication