135

135 goederen en diensten volstaat niet. Het moet een toegankelijk aanbod zijn. Bereikbaarheid slaat op de bezoekers maar ook op de laad- en losproblematiek en het oplossen van de hinder bij langdurige wegenwerken. Met de groei van webshopverkoop, ook in de bestaande winkels, wordt het laden van goederen, een groter aandachtspunt in de toekomst. Bereikbaarheid moet vooral slimmer aangepakt worden. 3.1.1 Actiepunten: • Slimme stadsdistributie zorgt voor een aangenamere stad door oplossingen van binnenstedelijke belevering van handelaars. Wij houden de vinger aan de pols en onderzoeken nieuwe toekomstgerichte oplossingen, zoals bv een city-depot, voor laden en lossen in drukke winkelgebieden. Voor diverse winkelgebieden worden bevoorradingsprofielen van het handelsapparaat opgesteld om na te gaan of en waar er efficiëntiewinsten realiseerbaar zijn die een win-win voordeel opleveren voor stad en de betrokken sector. (zie ook acties onder stadsontwikkeling en economie) • Er wordt binnen het huidige personeel een bereikbaarheidsadviseur aangesteld per project in een overleg tussen politie, handel, openbare werken en infohuis, die er over waakt en ook communiceert, dat handelszaken bereikbaar blijven tijdens grote werken en evenementen. • Met winkelgebieden die geconfronteerd worden met langdurige wegenwerken wordt een actieplan opgesteld. • Het verstrekken van de juiste informatie op het juiste moment is een zeer belangrijk onderdeel van bereikbaarheid: een goed functionerend parkeergeleidingsysteem, en een verder ontwikkeld P+BUS systeem moeten aangevuld worden met specifieke informatiekanalen via mobiele toestellen. • De stad waakt over de toegankelijkheid van handelszaken voor personen met een handicap en evalueert en stimuleert gepaste maatregelen. (zie ook acties gelijke kansen) Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

136 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication