136

136 Toerisme 1. Beleidsdoelstelling: Leuven als toeristische bestemming in de markt zetten in binnen- en buitenland (en hiervoor de nodige randvoorwaarden creëren). 1.1 Actieplan: De intrinsieke toeristische aantrekkelijkheid van Leuven verhogen door het toeristisch aanbod (zowel het generieke kernproduct als het thematisch geprofileerde) uit te diepen en uit te breiden. De afgelopen jaren is er stevig gewerkt aan de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van Leuven. Ook toeristisch plukt Leuven hier de vruchten van en het is wenselijk dat hierop verder wordt ingezet. Typische en unieke kenmerken van Leuven worden tastbaar vertaald voor toeristische bezoekers. Het betreft kenmerken die samengaan met de wordingsgeschiedenis van de stad, zoals de aanwezigheid van de universiteit, het bier brouwen of het religieus-historisch patrimonium. 1.1.1 Actiepunten : • focus op eigen toeristische product- en profiellijnen Toerisme Leuven focust in haar eigen productontwikkeling op de gekozen profiellijnen. Dat betekent dat bij de ontwikkeling/aankoop van souvenirs, businessgifts en nieuwe toeristische producten (wandelingen, fietsroutes, …) rekening gehouden wordt met de inhoudelijke focus. Innovatie en duurzaamheid zijn hierbij steeds belangrijke aandachtspunten. • samenwerking en ondersteuning van externe partners Toerisme haalt zijn ‘grondstof’ als het ware uit het aanwezige cultuuraanbod, de monumentenzorg, het openbaar domein, de natuur, de middenstand en vele andere beleidsdomeinen. Toerisme Leuven begeleidt partners in hun subsidieaanvraag bij bovenlokale overheden (o.a. ikv impulssubsidie kunststeden-Brussel). Daarnaast ondersteunt Toerisme Leuven (financieel) activiteiten en acties van externe partners die de toeristische aantrekkelijkheid van Leuven verhogen en passen binnen de strategie van Toerisme Leuven. Concreet betekent dit dat partners een aanvraag voor een ‘impulstoelage voor toeristische activiteiten en projecten ter ondersteuning van het toeristisch beleid van de stad Leuven’ (o.b.v. reglement) kunnen indienen. • ontsluiting universitair patrimonium/collecties De ontsluiting van het universitair patrimonium en de universitaire collecties, zal de zichtbaarheid van zowel historische gebouwen en hun omgeving als van een aantal interieurs en historische collecties versterken en speelt daarmee ook rechtstreeks in op de profiellijnen ‘kennis, innovatie en creatie’ en ‘religieus-historisch patrimonium en kunst’. Toerisme Leuven staat, samen met M en het team van de universiteitsbibliotheek, in voor de ontsluiting van de toren van de universiteitsbibliotheek. Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

137 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication