138

138 1.2.1 Actiepunten: • structureel overleg en samenwerking met alle – voor toerisme relevante – actoren Toerisme Leuven werkt ook nu reeds in allianties en samenwerkingsverbanden. De band met de partners bestendigen en verder intensifiëren is een belangrijk punt binnen de werking van de dienst. Hefboomeffecten kunnen gerealiseerd worden door een uitgebreide, volgehouden en systematische samenwerking met de private aanbieders in Leuven. Toerisme Leuven organiseert in dit kader systematisch een salesoverleg voor de logiessector. De vinger aan de pols houden van belangrijke evoluties in vraag en aanbod en het ontwikkelen van complementariteit zijn belangrijke uitdagingen voor Toerisme Leuven. Door de organisatie van een jaarlijks sectormoment voor alle partners van Toerisme Leuven én het organiseren van individuele trefmomenten met elk van hen, kunnen bestaande samenwerkingsverbanden en allianties strategisch en actief worden ingevuld. Toerisme Leuven verzamelt en genereert cijfermateriaal van en voor haar partners en laat dit ook circuleren. Cijfermateriaal is immers niet alleen van cruciaal belang om de eigen marktstrategie te bepalen en als dusdanig gebruikt te worden voor beleidsvoorbereidend werk, maar ook om Leuven toeristisch te positioneren t.o.v. van andere (Europese) steden. Delen van cijfermateriaal met partners bevordert niet alleen de samenwerking, maar biedt iedereen inzicht in het toerisme in Leuven. Toerisme Leuven neemt actief deel aan (internationale) workshops en congressen. Lidmaatschap van én deelname aan congressen/workshops van European Cities Marketing, een internationaal stedenverhaal met specifieke aandacht voor het toeristische aspect, is een belangrijk gegeven. • verderzetten samenwerking Leuven - Vlaamse Kunststeden De samenwerking met de andere Vlaamse kunststeden en Brussel is voor een kunststad als Leuven een belangrijke hefboom, zowel op informeel als formeel vlak. De reeds gerealiseerde samenwerkingsprojecten die hieruit voortvloeiden, zijn mooie voorbeelden van hoe dergelijke projecten als hefboom voor de lokale dienst voor toerisme kan werken. Toerisme Leuven blijft lid van de vzw Kunststeden Vlaanderen en neemt hierbinnen de rol van penningmeester op zich. De stad ondersteunt de basiswerking van de vzw financieel. Daarnaast voorziet Toerisme Leuven ook de nodige kredieten voor projectwerking via de vzw. Concreet betekent dit ook dat Toerisme Leuven inzet op, in samenwerking met de Vlaamse Kunststeden, de realisatie en het systematisch gebruik van een Custumor Relationship Managamentsysteem (CRM) en een DataManagamentSysteem (DMS). Toerisme Leuven blijft een actieve rol spelen binnen de informele overlegmomenten tussen de kunststeden en Brussel. 1.3 Actieplan: Het (efficiënt) inzetten van zowel online als offline tools en het inspelen op internationale marketingtrends en – tendensen om de stad toeristisch in de markt te zetten. In het strategisch plan van Toerisme Leuven worden strategische keuzes gemaakt, die rechtstreeks impact hebben op de marketingwerking. Niet alleen focussen we expliciet op de toeristische bezoeker (i.p.v. de lokale en regionale recreanten binnen de klassieke 30km-zone), we leggen ook uitdrukkelijk de nadruk op een proactieve (i.p.v. reactieve/receptieve) marketingwerking. We kiezen hier ook expliciet voor het inzetten op specifieke doelgroepen (met keuze van doelgroep zowel naar herkomst als naar type), zodat het rendement van de eigen inspanningen verhoogt. Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

139 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication