139

139 1.3.1 Actiepunten: • structureel inzetten op pers- en tradewerking Toerisme Leuven zet in op twee hefbomen die tot het traditionele instrumentarium van de toeristische diensten behoren, namelijk perswerking en tradewerking. Voor alle markten is een goed uitgebouwde perswerking (incl. blogs) een basisvereiste. Materiaal aanreiken voor verhalen en reportages, logistieke steun bieden voor persreizen die door buitenlandkantoren worden georganiseerd, zelf actief inzetten op perswerking in eigen land: het is een investering die zeker de moeite loont. Ook de organisatie van grote persevents naar aanleiding van relevante activiteiten is belangrijk. Voor alle markten is een goed uitgebouwde tradewerking een basisvereiste. Omdat touroperators en reisagenten heel dominant aanwezig zijn in de communicatie naar consumenten, is het belangrijk dat Leuven aanwezig is in hun kanalen. Ook hier kan Toerisme Leuven mee ondersteuning bieden, vooral dan bij kennismakingsreizen (familiarisation trips of studiereizen) die door Toerisme Vlaanderen worden georganiseerd. Daarnaast kan Toerisme Leuven – waar relevant – ook mee investeren in gemeenschappelijke promotieacties met tradepartners (joint promotions). Deelname aan vakbeurzen en workshops staat ook mee op het programma. Een andere trade-taak voor Toerisme Leuven is het faciliteren van de reisindustrie door relevante “bouwstenen” aan te reiken en dit alles overzichtelijk bijeen te brengen • Uitwerking stadsbrede communicatie- en marketingacties in de toeristische dalperiodes (weekends, winter en zomer) De vrije logiescapaciteit situeert zich momenteel vooral in het weekend, in de zomer en rond de kerstperiode. Om die op te vullen is een prioritaire focus op vrijetijdstoeristen zeer logisch. Het opzetten van acties om voldoende ingevulde capaciteit te genereren, vormt voor Toerisme Leuven een belangrijke doelstelling. Toerisme Leuven continueert, in samenwerking met partners, het concept ‘Wintertijd’ en ‘Hartje Zomer’. (koppeling actiepunten 1.1) • Ontwikkeling online en offline communicatietools De definitie van de kerntaken en de inhoudelijke keuzes met betrekking tot product-marktbelevingscombinaties (PMBC’s) moeten vertaald worden in het hele communicatiepalet van de dienst voor toerisme, gaande van brochurepakket, website, online onthaal en promotie. Daarnaast moet Toerisme Leuven voor de proactieve, rechtstreekse benadering van individuele toeristen veel meer prioritair vertrekken vanuit het online gegeven. • Toerisme Leuven zet in op een eigen wervende, inspirerende en informatieve website voor toerisme (als deel van de stedelijke website), aangepast aan de noden van de toeristische marketing en communicatie. Deze website zet expliciet in op sfeerschepping en op de inhoudelijke vertaalslag van de pijlers van het strategisch plan. Daarnaast gaat Toerisme Leuven ook aan de slag met feedback en bevindingen van bezoekers (“user generated content”), zowel op de eigen website als via websites van derden of communitysites allerhande. Op sociale media, die eveneens op toeristisch vlak een steeds grotere impact hebben, wordt actief ingezet en wordt ook gescreend wat gepost wordt en in hoeverre deze posts geïntegreerd kunnen worden in eigen kanalen. Toerisme Leuven zet in op de ontwikkeling van digitale toepassingen en apps, die in een belevingseconomie een zeer belangrijke rol spelen. Toerisme Leuven beschikt reeds over een aantal gedrukte communicatietools. Permanente monitoring en opvolging van deze tools is belangrijk om te kunnen inspelen op de vraag van de consument. Op korte termijn zal de toeristische informatiegids aan een grondige update onderworpen worden. Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

140 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication