140

140 Toerisme Leuven onderzoekt de haalbaarheid van het inplanten van extra free wifi zones in toeristische relevante delen van de stad en dit in samenwerking met partners. • samenwerken met Toerisme Vlaams-Brabant en Toerisme Vlaanderen i.k.v. van respectievelijk binnen- en buitenlandmarketing In samenwerking met Toerisme Vlaams-Brabant en Toerisme Vlaanderen onderneemt Toerisme Leuven actie om op de prioritaire markten het toeristisch profiel van de stad te versterken en de potentiële bezoekers te overtuigen om een bezoek aan Leuven te brengen. Toerisme Leuven werkt samen met Toerisme Vlaams-Brabant in kader van binnenlandmarketing. Toerisme Leuven werkt samen met Toerisme Vlaanderen in kader van buitenlandmarketing. 1.4 Actieplan: Continueren en uitbouwen van de meetingwerking van Toerisme Leuven. Meeting Leuven is een structurele samenwerking tussen de belangrijkste partners op het Leuvense terrein, nl. KU Leuven, Toerisme Leuven (stad Leuven) en Toerisme Vlaams-Brabant. Via een uniek loket ter ondersteuning van de meetingsector wordt kosteloos informatie verschaft aan de klant. 1.4.1 Actiepunt: • continueren en uitbouw van Meeting Leuven De huidige overeenkomst tussen de 3 partners inzake Meeting Leuven (KULeuven, provincie Vlaams-Brabant, stad Leuven) loopt tot eind 2013. De partners bekijken samen hoe de dienstverlening hierna op de best mogelijke manier gecontinueerd en uitgebreid kan worden. Toerisme Leuven levert zowel personeelsmatig als op vlak van financiën ondersteuning voor Meeting Leuven en speelt op deze manier in op een belangrijk segment van de toerist, nl. de congresganger. 1.5 Actieplan: Optimaliseren van het onthaal van de toerist in de stad. Toeristisch onthaal omhelst vele facetten: van werken aan de algemene uitstraling van de stad tot digitaal onthalen van de toerist. Maar uiteraard ook expliciet instaan voor de kwaliteit en dienstverlening van de eigen balie. Toerisme Leuven pleit voor één bemand onthaal in de Leuvense binnenstad en stimuleert daarnaast Leuvense ambassadeurs en partners die als contactpunt willen optreden. 1.5.1 Actiepunten: • realiseren van een zichtbaar, kwalitatief en ruim onthaal voor toeristen in het historisch stadhuis Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

141 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication