141

141 Het toeristisch onthaal is vandaag gelegen aan de rechterzijde van het stadhuis, op een minder zichtbare locatie. Bij de herbestemming van het historisch stadhuis wordt geopteerd voor een inbedding van de onthaalbalie, zodat de dienst centraal én makkelijk toegankelijk in het centrum gelegen en rechtstreeks toegang heeft tot het stadhuis zelf. Het spreekt voor zich dat we ons aligneren met de noden die Toerisme Vlaanderen uittekent in het kader van internationaal onthaal. Toerisme Leuven onderzoekt de mogelijkheid van een nieuwe onthaalbalie in het historisch stadhuis (ingebed in het ruimere herbestemmingsverhaal van het stadhuis) en staat, na positief haalbaarheidsonderzoek, in voor de implementatie ervan. • herbestemmen van het historisch stadhuis, een traject waarin de 3 profiellijnen van Toerisme Leuven samenkomen en waar zowel de individuele als de groepstoerist een eerste kennismaking met de stad krijgt. Het stadhuis zelf is de plek bij uitstek om het verhaal van Leuven te vertellen op een eigentijdse, innovatieve en interactieve wijze. Van belang is dat dit gebeurt vanuit een bovenlokaal en zelfs internationaal perspectief zodat dit verhaal niet alleen relevant is voor de bewoner maar ook voor de toerist/bezoeker. Voor de inhoudelijke invulling worden bij voorkeur de prioritaire toeristische profiellijnen als leidraad gehanteerd. Toerisme Leuven werkt samen met de erfgoedcel het herbestemmingstraject voor het historisch stadhuis uit. • realisatie van extra onthaalpunten in de stad Het onthaal van toeristen omhelst zoals gezegd vele facetten. Samenwerking met partners die als ambassadeur van Leuven kunnen fungeren of contactpunten waar een eerstelijns onthaal mogelijk is, vormen een hefboom in de werking van het onthaal van toeristen van Toerisme Leuven in de stad. Toerisme Leuven staat (mee) in voor de organisatie van workshops/opleidingsmomenten voor partners die als ambassadeur van de stad kunnen optreden, zodat deze medewerkers de rol van ambassadeur van Leuven op zich kunnen nemen. Niet alleen medewerkers uit horeca of taxichauffeurs kunnen hierin een rol spelen, maar ook Erasmusstudenten. Specifiek met de logies wordt bekeken welke rol zij kunnen krijgen als ‘contactpunt’ binnen de onthaalcyclus van Toerisme Leuven. Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

142 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication