146

146 ondersteunen, te informeren, op elkaar af te stemmen en samenwerkingsvormen na te streven. Doen doen is minstens even belangrijk als zelf doen. Hierbij erkent de stad de gezamenlijke kracht van de individuele aanbieders en de toegevoegde waarde die deze spelers bieden. De groei van de stad houdt ook uitdagingen in op vlak van participatie en diversiteit. Deelname aan het vrijetijdsaanbod komt het samenleven ten goede. Op sportief vlak willen we elke inwoner levenslang laten sporten en bewegen omdat beweging en sportparticipatie tal van positieve maatschappelijke effecten genereert. Met meer kwaliteitsvolle beweegacties en sport wordt Leuven een warme stad met een sterk sociaal weefsel van mentaal fitte en fysiek gezondere inwoners. Het sporten beweegbeleid zal zo gevoerd worden dat maximale kansen geboden worden aan zowel recreatiesport, competitiesport als topsport. Ook vanuit cultuur blijven we kijken naar de wereld in al zijn diversiteit en maken we deze toegankelijk en begrijpelijk voor iedereen. Cultuur is als element van zelfexpressie enerzijds en als element van maatschappelijke beleving anderzijds immers noodzakelijk voor een evenwichtige samenleving, is belangrijk voor het democratisch principe en voor de persoonlijke ontwikkeling van mensen. We willen dus àlle Leuvenaars de kans geven om deel te nemen aan sport, cultuur en zowel inwoners als bezoekers laten genieten van tal van evenementen. Dit doen we door goede communicatie en promotie, door sensibilisering, door informatiebegeleiding en daarnaast vooral via toeleidingsmaatregelen, via inspraak, via kwalitatief hoogstaande activiteiten en evenementen die toegankelijk zijn voor een breed publiek en via het samen creëren van programma’s en projecten. Op deze manier willen we als stad ook ingaan tegen de dreigende duale samenleving. Naast deze twee grote uitdagingen, werken we verder aan de sterktes van Leuven. Leuven staat voor innovatie en experiment. We blijven richtinggevend op cultureel en sportief vlak in de regio en Vlaanderen. Ook ons evenementenbeleid is toonaangevend. Creativiteit en talent blijft hierbij het codewoord. Leuven wil deze inventiviteit en het creatief kapitaal onderdeel maken van haar DNA. Daarom spitst het cultureel beleid zich in de volgende legislatuur meer toe op de individuele kunstenaar en de creatieve ondernemer die alle kansen moet krijgen om zich te kunnen ontwikkelen. Talentontwikkeling in de sport start bij de breedtesport. We wensen een breed motorisch beweegvlak aan te bieden aan alle inwoners en talentdetectie van de ‘goede bewegers’ te bevorderen zodat er een doorgroeimogelijk is naar een kwaliteitsvolle sportspecifieke opleiding en eventueel topsport. Topsport vormt dan weer het uithangbord van het Leuvense sport- en beweegcentrum. Dit centrum genereert topsporters uit eigen regio en zorgt mede voor de sportieve uitstraling van onze stad. Met de verscheidenheid aan unieke topsportevenementen in onze stad wensen we het topniveau naar Leuven te halen enerzijds en anderzijds de bevolking warm te maken om te sporten. Bovendien biedt het unieke Leuvense topsportplatform een kwaliteitsvolle ondersteuning en uitbouw voor de topsport. De stad wil dus een vrijetijdsbeleid dat niet alleen ontspannend, gezond en entertainend is, maar een beleid dat durft en uitdaagt, een beleid dat experimenteert Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

147 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication