149

149 Een ruim en divers kwalitatief aanbod 1. Beleidsdoelstelling: De stad zorgt voor een ruim en divers kwalitatief vrijetijdsaanbod. Ze doet dit enerzijds door het ontwikkelen van eigen programma’s en activiteiten. Anderzijds door de kwalitatieve uitbouw van organisaties, verenigingen en clubs op het Leuvens grondgebied structureel te ondersteunen en professionalisering te stimuleren. 1.1 Actieplan: De stad biedt een rijk en divers cultureel aanbod aan voor jong en oud dat door alle afdelingen van de directie cultuur wordt gerealiseerd. 1.1.1. Actiepunt: • Via de eigen stedelijke culturele instellingen en afdelingen werkt de stad aan een aanbod van podiumkunsten, beeldende kunst, literatuur en roerend erfgoed. Speciale projecten en vieringen, zoals START!, de Bibliotheekweek, Jazz Leuven, M-idzomer, de stadsambassadeurs, enz… geven extra kracht aan dit aanbod. 1.2 Actieplan: De stad ondersteunt de vele culturele organisaties en verenigingen die een cultureel aanbod genereren voor de Leuvenaar. 1.2.1. Actiepunt: • De professionele en niet-professionele culturele organisaties in Leuven krijgen zowel financieel als logistiek voldoende ondersteuning om een culturele werking uit te bouwen. Als organisaties en aanbieders zijn zij enorm belangrijk voor de rijkdom van het culturele leven in Leuven. 1.3 Actieplan: De stad wil haar public relations blijven verzorgen en de acties van verenigingen ondersteunen. 1.3.1. Actiepunten: • Organiseren van recepties, ontvangsten en plechtigheden De organisatie van tal van officiële ontvangsten, recepties, officiële plechtigheden, inwijdingen, inhuldigingen, de viering van honderdjarigen, de organisatie van goede-doelacties en kermissen blijven ook de volgende jaren op de agenda staan van de cel evenementen en feestelijkheden. • Ondersteunen van de (acties van) verenigingen en medeorganisatie van folkloristische feesten. De organisatoren van onder meer de Carnavalstoet, de internationale folklorefeesten / Paasfeesten, de Meyboomplanting, de zomer- en kioskconcerten, de activiteiten van het Verbond der Jaartallen kunnen blijvend rekenen op de medewerking van of de ondersteuning door de cel evenementen. Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

150 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication