150

150 Tenslotte blijft ook de opvolging van tal van subsidiedossiers behoren tot de werking van de cel. • De banden met de zustersteden en het adoptiedorp bestendigen en verstevigen. De cel evenementen zal net als in het verleden acties uitwerken om de banden met de zustersteden (Den Bosch, Lüdenscheid, Rennes, Krakau) en het adoptiedorp (Cristian) te bestendigen en te verstevigen. Meer concreet zal de cel de bezoeken van (officiële) delegaties uit en naar de zustersteden opvolgen, contacten tussen verenigingen stimuleren en waar nodig de verenigingen ondersteunen bij hun voorbereidingen om de zustersteden te bezoeken. 1.4 Actieplan: Leuven wenst de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen te ondersteunen. 1.4.1. Actiepunten: • We leggen de focus op clubondersteuning op maat door de kwaliteit van de clubwerking te belonen via subsidiëring en/of door zelf instrumenten aan te reiken om die kwaliteit te verhogen, bijvoorbeeld door vrijwilligersondersteuning. We stimuleren ook de ontwikkeling van 'doorgroeiclubs'. Dit zijn clubs waar van jong tot oud, zowel op recreatief als competitief vlak, kan gesport worden. Zij bieden het meest garantie op levenslang sporten. • We investeren in sport voor senioren. 50-plussers hebben een grote vraag naar sport- en recreatieve activiteiten. Toch zijn er weinig sportclubs die hier specifiek op kunnen of willen inspelen, waardoor de drempel om naar een sportclub te stappen voor senioren vaak hoog is. Ouderen moeten zowel overdag als ‘s avonds kunnen sporten. Clubs die inspanningen doen om een degelijk aanbod te voorzien voor mensen vanaf 50 jaar, verdienen extra ondersteuning (via subsidiedossiers). • Sportclubs moeten meer jongeren van allochtone afkomst aan het sporten krijgen: ze moeten vaker lid worden van sportclubs en deelnemen aan sportevenementen. In dat kader zetten we tevens in op doelgroepencommunicatie, een item dat tevens wordt beloond in het subsidiedossier. • Het subsidiesysteem zal in de toekomst verder worden gedigitaliseerd zodat de clubs alles gemakkelijk digitaal kunnen ingeven. Dit zal de verwerking hiervan ook vergemakkelijken. • We stimuleren samenwerking tussen sportclubs, bijvoorbeeld voor de organisatie van de gemeenschappelijke actie 'Leuven beweegt': zoveel mogelijk mensen laten proeven van verschillende sporten om een goede keuze te kunnen maken. • We zetten sportclubs aan om met scholen samen te werken, in het kader van brede schoolprojecten. De sport-na-school-pas (SNS-pas) en SOS-sport zijn acties gericht op de samenwerking tussen de sportclubs en een sportproeverij voor de schoolgaande kinderen. • We stimuleren aangepaste sportactiviteiten voor personen met een handicap. We hebben ook ruime aandacht voor de creatie van een ruim en degelijk sportaanbod voor personen met een motorische handicap. We werken een solide promotienetwerk uit om personen met een handicap toe te leiden. We werken samen met de verschillende specifieke onderwijsinstellingen, woonzorginstellingen, externe organisaties, ...en de eigen sportverenigingen. 1.5 Actieplan: Leuven wenst de professionalisering in de sportclubs te stimuleren. 1.5.1. Actiepunten: • We ondersteunen de sportclubs. Het aanbod moet kwaliteitsvol en betaalbaar zijn voor iedereen. Zowel de competitieve als recreatieve sportverenigingen verdienen blijvende aandacht. De opleiding en vorming van jonge sporters op een verantwoorde manier blijft prioritair. Daarom blijven we de clubs en andere initiatieven die hiervoor inspanningen leveren Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

151 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication