151

151 ondersteunen. Daarom zetten we meer dan ooit in op de opleiding en vorming van die sportbegeleiders. Planmatig infrastructuurbeleid voor sport en cultuur 2. Beleidsdoelstelling: De stad bouwt planmatig en duurzaam culturele- en sportinfrastructuur en/of ondersteunt het bouwen ervan om huidige en toekomstige noden of hiaten in het culturele, sportieve en toeristische aanbod te lenigen. 2.1 Actieplan: Leuven zet in op renovatie- en nieuwbouwprojecten voor sport. 2.1.1 Actiepunten: • Stade Chomé aan de kazerne in Heverlee: verdere uitbouw zodat hockey verder kan groeien zowel op vlak van topsport als jeugdwerking en de wielerschool een uitvalsbasis heeft. • Sportsite Wilsele: nieuw zwembad met volwaardige sporthal. • Sportsite Ymeria - masterplan: optimalisatie sportsite Ymeria Wijgmaal met specifieke turnhal, volwaardige sporthal, volwaardige voetbalsite met aanleg van bijkomend kunstgras terrein, verbinding met groene ruimte en uitbreiding naar het aangekochte voetbalveld in de Verbroederingsstraat in Wilsele • Optimalisatie voetbalsite Bruineveld: bijkomend kunstgrasveld, uitbreiding cafetaria en kleedkamers. • Sportsite Kessel-lo - masterplan: optimalisatie sportsite Kessel-lo - Boudewijnstadion - tennisterreinen en doortrekken vrijetijdsas richting NMBS-hallen - en voorzien van bijkomend kunstgrasveld • Aankoop gronden Kessel-lo ter verbetering van de rugbyterreinen. • Optimalisatie exploitatie Redingenhof en mogelijkheden onderzoeken voor een bijkomende sporthal/sportschuur voorzien aan Redingenhof. Renovatie van de Rijschool tot een eigentijdse sporthal met alle sportfaciliteiten die nodig zijn om als enige volwaardige sporthal te fungeren in de stadskern. • Verder uitwerken van het parcours van de Fit-O-City naar de deelgemeenten. • Aanleggen van Finse pistes (aan de Vaart, stadsparken, buurtterreinen) en openbaar sportinfrastructuur zoals fitnesstoestellen, sportveldjes, trapveldjes, petanqueterreinen, ... in parken van de stad en de nieuwe ontwikkelingsgebieden. • Vernieuwing van rolschaatspiste in Provinciaal Domein in samenwerking met de Provincie. • Behouden en in orde houden van de fit-O-meter in Heverleebos. • Samen met zwemclubs op zoek gaan naar locatie en financiering van 50meter-bad in VlaamsBrabant samen met provincie en sportclubs. • Mogelijkheden zoeken voor een overdekte atletiekpiste in samenwerking met de universiteit. 2.2 Actieplan: Leuven zet in op een duurzaam sportinfrastructuurbeleid. 2.2.1 Actiepunten: • We gaan resoluut voor duurzaamheid op het vlak van de sportinfrastructuur. We willen samen met de sportsector de globale CO2-uitstoot van de sportinfrastructuur drastisch verminderen en aansluiten bij ‘Leuven klimaatneutraal 2030’. Bij nieuwe infrastructuur investeren we in klimaatvriendelijke sporthallen en zwembaden, die via energie- en transportplannen hun CO2uitstoot verminderen. Bestaande infrastructuur ondergaat een energiescan om te onderzoeken welke ingrepen er kunnen gebeuren om de energieperformantie te vergroten. Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

152 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication