152

152 2.3 Actieplan: Leuven zet in op buurtgericht en toegankelijke sportinfrastructuur. 2.3.1 Actiepunten: • Een kwaliteitsvolle en eigentijdse sportinfrastructuur is dé basisvoorwaarde om te kunnen sporten. Het is dan ook een basisdienstverlening voor de bevolking. Sportspecifieke infrastructuur biedt kansen voor sportclubs om verder te groeien. Inzetten op kleinschalige buurtgerichte infrastructuur (Sportschuren, Finse pistes etc.) of beweegvriendelijke openbare ruimtes draagt bij tot het sociale weefsel van wijken en deelgemeenten en dit met een minimale investering. • We maken optimaal gebruik van de bestaande infrastructuur van scholen ('Brede School - brede opvang'). Die wordt ter beschikking gesteld voor sport na schooltijd. Bij de vernieuwing van de schoolinfrastructuur bekijken we of de sportdienst mee kan ondersteunen. Op die manier investeren we via het sportbeleid mee in betere (school)sportinfrastructuur. We onderzoeken hoe we beroep kunnen doen op de sociale economie voor het beheer ervan. • Ook personen met een handicap vinden vaak moeilijk aansluiting bij het bestaande sportaanbod. We spelen hier in de komende jaren meer op in, door te investeren in toegankelijke sportinfrastructuur en de clubs hiervoor aan te sporen. 2.4 Actieplan: De stad wil haar bestaande culturele infrastructuur duurzaam onderhouden, inkleden en waar nodig restaureren. 2.4.1 Actiepunten: • De restauratie van de Schouwburg, de optimalisering van de huisvesting van de verschillende bibliotheekfilialen en de restauratie van de schatkamer van St. Pieter zijn projecten die deze legislatuur kunnen worden gerealiseerd ook mede dankzij subsidies van de Vlaamse Gemeenschap. 2.5 Actieplan: De gerealiseerde projecten uit de vorige legislatuur zijn M, Het Depot en OPEK/TPAKT. De stad subsidieert deze werkingen via een werkingssubsidie of via een subsidie voor de erfpachtcanon. 2.5.1 Actiepunten: • De overeenkomsten met de genoemde organisaties worden verder opgevolgd. 2.6 Actieplan: De stad voorziet in de bouw van noodzakelijke en duurzame culturele en toeristische infrastructuur. • Door het wegvallen van de Studio-filmtheaters is er een hiaat ontstaan binnen het filmaanbod. Cinema Zed zal dit trachten in te vullen zonder haar eigen specifieke werking uit het oog te verliezen. De stad zal de bouw van het nieuwe filmcomplex ism KULeuven ondersteunen. Fonk vzw zal de exploitatie op zich nemen. • Cirkus in Beweging breidt al jarenlang uit en is vragende partij om ook op vlak van infrastructuur meer mogelijkheden te krijgen. De stad realiseert de verbouwing van de Ruelensvest voor SLAC en Cirkus in Beweging. Cirkus in Beweging werkt mee aan een circusbeleid in de stad. Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

153 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication