154

154 uitbouwen van het netwerk maakt het mogelijk om een stadsbrede visie te ontwikkelen en die te vertalen in acties. 3.2.1 Actiepunten: • De verschillende stedelijke culturele instellingen en afdelingen organiseren buurtprojecten en activiteiten als Amateurama, Carrousel, A-Mee-zing,… Ze werken structurele acties uit voor specifieke doelgroepen. • De stedelijke culturele instellingen en afdelingen werken aan een netwerk binnen de stad waardoor het mogelijk wordt om overkoepelend te werken rond cultuurparticipatie en gemeenschapsvorming. 3.3 Actieplan: Leuven wenst iedere Leuvenaar met plezier aan het bewegen te krijgen en een levenslange sportparticipatie te garanderen. Iedereen met plezier aan het sporten krijgen en dit een leven lang zo houden is de algemene uitdaging. 51% van de Leuvenaars doet 1 keer per week aan sport. Voor ons komt het erop aan om vooral de niet-participanten toch aan het sporten te krijgen. In Leuven bedraagt deze groep nog 30% van de totale bevolking. Aandacht voor kansengroepen is hier tevens een belangrijk punt. 3.3.1 Actiepunten: • Omdat iedereen recht heeft op sport en de drempel vaak hoog is, moeten we in het stadscentrum en in de wijken sport aanbieden voor jong en oud. We werken via buurtsport doelgroepgericht in de wijken, ook dat aanbod wordt afgesteld op wat leeft in de buurt. De buurtbewoners krijgen een doorslaggevende stem in de sportprogrammatie • Vooral jongeren willen we op die manier betrekken en responsabiliseren. Via opleidings- en tewerkstellingstrajecten kunnen jongeren 'buurtsportwerker' in de eigen buurt worden. • We zetten in op de 'anders georganiseerde sport' . We versterken het buurtgevoel nog extra door het stimuleren van vaste 'sportmomenten' op buurtniveau (bv samen lopen op een vast moment in de week). We laten de Leuvenaars bewegen op het fitocityparcours, de fit-o-meter, buurtterreintjes,… Voor de begeleiding en logistieke ondersteuning kan er eventueel samengewerkt worden met bewegingscoaches, bestaande clubs, verenigingen en instellingen. • We zetten sociale media in om de niet-georganiseerde sporter de kans te geven om met anderen samen te sporten. We hebben enerzijds een Facebookpagina Tofsport Leuven en anderzijds een Facebookpagina Buurtsport Leuven beiden gelinkt aan een twitteraccount. • Beweging en sport moet voor iedereen een evidentie zijn. Mensen die moeilijk de eindjes aan elkaar kunnen knopen beknibbelen vaak als eerste op hun sportactiviteiten. Leuven ijvert voor gezonde sport- en bewegingsactiviteiten voor mensen die moeilijk rondkomen, door samenwerking tussen verenigingen en het OCMW en het sportchequesysteem. Hierbij investeert de stad ook in andere dan financiële drempels zoals duidelijke communicatie en stimuleert clubs tot een goed onthaal en opvolging van maatschappelijk kwetsbare groepen. • We stimuleren dokters om sport als medicatie voor te schrijven. Samenwerking met Bewegen op Voorschrift (BOV) moet leiden naar meer sportparticipatie. Drempelverlagende sportinitiatieven in samenwerking met deskundigen (kinesisten, dokters, …), sportclubs en professionelen moeten specifieke doelgroepen leiden naar meer bewegen. De Fitocity moet gepromoot worden bij huisartsen, buurthuizen, wijkgezondheidscentrum,… • Jong geleerd is oud gedaan. We lanceren een bewegingsschool binnen het 'brede school' en 'brede opvangconcept' van de Stad Leuven om kinderen en jongeren op een laagdrempelige manier op een verantwoorde manier aan lichaamsbeweging te laten doen. • We hebben grote aandacht voor nieuwe (vormen van) sporten of alternatieve/laagdrempelige organisatievormen zodat het aanbod zo ruim mogelijk is. Het sportaanbod en de promotie Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

155 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication