157

157 5.2 Actieplan: Leuven zet in op haar topsportplatform. 5.2.1 Actiepunten: • Leuven wil van het Topsportplatform een klankbord maken voor universiteit en stad op vlak van topsport. De opportuniteit van het topsportplatform moeten worden uitgebuit: gaande van gemeenschappelijk gebruik infrastructuur, ticketing, contacten tussen clubs en het organiseren van grootse evenementen. Hiervoor werkt het Topsportplatform faciliterend naar clubs en atleten (sponsordossier), supporters (topsportpaspoort) en stad (logo, sportgala). Educatie, kennis en onderwijs 6. Beleidsdoelstelling: De stad stimuleert de ontwikkeling van initiatieven die haar burgers, en in het bijzonder kinderen en jongeren, leren omgaan met culturele referentiekaders en die actieve artistieke beleving en praktijk (uitoefening) mogelijk maken. De stad stimuleert eveneens de motorische ontwikkeling bij deze doelgroep. Ze wil elk kind een traject aanbieden tot culturele en motorische zelfontplooiing. 6.1 Actieplan: De stad ondersteunt organisaties die zich bezig houden met cultuureducatie op financieel en logistiek vlak. 6.1.1 Actiepunten: • De stad subsidieert de cultuureducatieve organisaties en ondersteunt de coördinatie van het educatief netwerk cultuureducatie (Magda/ENCE). 6.2 Actieplan: De stad organiseert punctuele acties met de bedoeling om kinderen, jongeren, maar ook volwassenen, het noodzakelijke cultureel kapitaal bij te brengen. 6.2.1 Actiepunten: • De stedelijke culturele instellingen en afdelingen werken een uitgebreid scholenprogramma uit en stimuleren kinderen en jongeren om actief en passief hun cultureel kapitaal te ontwikkelen. • Projecten en festivals als Rode Hond, Inktvis, Bibliot, Gedichtendag, de Klimaatweek, de Digitale Week,… maken deel uit van de programmatie. 6.3 Actieplan: De stad stimuleert de motorische ontwikkeling bij kinderen en jongeren. Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

158 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication