158

158 6.3.1 Actiepunten: • Cfr. Actie 3.3.5: Jong geleerd is oud gedaan. We lanceren een bewegingsschool binnen het 'brede school' en 'brede opvangconcept' van de Stad Leuven om kinderen en jongeren op een laagdrempelige manier op een verantwoorde manier aan lichaamsbeweging te laten doen. • Cfr. Actie 1.4.6 We zetten sportclubs aan om met scholen samen te werken, in het kader van brede schoolprojecten. De sport-na-school-pas (SNS-pas) en SOS-sport zijn acties gericht op de samenwerking tussen de sportclubs en een sportproeverij voor de schoolgaande kinderen. Cultureel erfgoed (roerend en immaterieel erfgoed) 7. Beleidsdoelstelling: De stad werkt aan een structureel erfgoednetwerk. Dit netwerk heeft als doel om het erfgoed blijvend onder de aandacht te brengen en kennis en expertise te delen. De thematische zwaartepunten die prioritair aandacht krijgen zijn het documentair erfgoed in de culturele archieven en M, het religieus erfgoed en het onderwijserfgoed. 7.1 Actieplan: Het erfgoedbeleid 2013-2018 situeert zich op de terreinen erfgoednetwerken en expertise-uitwisseling, erfgoedzorg en digitalisering, erfgoededucatie, erfgoedcommunicatie en vrijwilligerswerking. 7.1.1 Actiepunten: • De erfgoedcel en het archief zoeken naar samenwerking, zowel in Leuven als met de buurgemeenten, en bouwen een netwerk uit via overleg met de erfgoedorganisaties (deelraad erfgoed, CRKC, KADOC, …). Ze werken met de provincie en verschillende partners (M, CRKC,…) samen rond een mogelijk erfgoeddepot. • De erfgoedcel en het archief ontwikkelen een toekomstvisie rond de digitalisering en ontsluiting van roerend en immaterieel erfgoed en van historische archiefcollecties. • De erfgoedcel en het archief werken specifieke projecten uit rond erfgoedzorg, digitalisering en erfgoededucatie zoals Itinera Nova, Erfgoedplus.be, Collection Day e.a. • De erfgoedcel en het archief ontwikkelen specifieke websites voor de ontsluiting van roerend en immaterieel erfgoed en begeleiden en ondersteunen de sector op communicatief vlak. • De erfgoedcel en het archief werken aan de uitbouw van een netwerk rond vrijwilligers, ze brengen hen samen en ondersteunen hen. Ze ontwikkelen een gezamenlijke communicatie rond werving en aanbod vrijwilligerswerk en erfgoed in Leuven. 7.2 Actieplan: De stad voert een ondersteuningsbeleid via de erfgoedcel. 7.2.1 Actiepunten: • De stad voorziet subsidies en verdeelt die op structurele wijze op basis van een reglement. Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

159 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication