159

159 7.3 Actieplan: Het stadhuis wordt een plek bij uitstek voor een publieksgerichte en participatieve uitwerking. 7.3.1 Actiepunten: • Het stadhuis ontvangt de Erfgoeddag en andere wisselende presentaties en tentoonstellingen. De erfgoedcel ontwikkelt een visie en trajecten rond erfgoed, inspraak en cocreatie. Evenementenbeleid 8. Beleidsdoelstelling: De stad werkt verder aan een gestructureerd evenementenbeleid met een sterke visie. Een vernieuwde evenementenprogrammering zal onze stad verder positioneren als een creatieve, gezellige en gastvrije stad. 8.1 Actieplan: De zomerprogrammering van evenementen in de stad wordt geëvalueerd en bijgestuurd om te komen tot een kwaliteitsvol en vernieuwend aanbod dat zowel Leuvenaars als een bovenlokaal publiek kan aantrekken. 8.1.1 Actiepunten: • Optimaliseren van de samenwerking tussen de cel evenementen en feestelijkheden en de vzw Leuvenement De omvorming van de vzw Leuvenement tot een EVA (extern verzelfstandigd agentschap) en – als gevolg daarvan - de nauwere samenwerking met een aantal stedelijke diensten (in het bijzonder de cel evenementen en feestelijkheden) en het stadsbestuur biedt interessante perspectieven. Op (korte) termijn zal de werking van de vzw Leuvenement en deze van de dienst evenementen en feestelijkheden op mekaar worden afgestemd voor wat de organisatie van de (grotere) outdoor evenementen betreft. Het personeel van de vzw kan hiervoor rekenen op de ondersteuning door het personeel van de dienst evenementen en omgekeerd. Gezien de vele spelers in Leuven heeft het geen zin om een nieuwe entiteit te creëren maar is het, vanuit het oogpunt van de continuïteit, interessanter om de bestaande structuur - vzw Leuvenement - te sturen in een nieuwe richting. • Naast ‘Winter in Leuven’ zal de cel evenementen de vzw samen met de vzw Leuvenement sleutelen aan het programma van ‘Hartje Zomer’. Naast ‘Winter in Leuven’ zal de cel evenementen samen met de vzw Leuvenement mee helpen sleutelen aan het outdoor programma van ‘Hartje Zomer’. Hiertoe is er reeds een eerste aanzet gegeven in een werkgroep die ad hoc werd opgestart. De werkgroep vertrekt van de premisse dat Leuven een interessant zomeraanbod, met verschillende vaste waarden heeft maar dat het ontbreekt aan een smoel. Bedoeling is om tegen de zomer van 2014 een voorstel uit te werken dat de huidige initiatieven op een zinvolle manier integreert in het nieuwe zomerprogramma maar dat breder gaat dan het huidige aanbod, dat de zomerperiode toeristisch en gastronomisch versterkt en dat meerdere doelgroepen aanspreekt door te diversifiëren in het aanbod. Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

160 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication