160

160 8.2 Actieplan: In 2014 werken de cel evenementen en feestelijkheden, de afdeling toerisme, de erfgoedcel, het museum M en het SLAC de organisatie uit van de groots opgezette plechtigheden i.v.m. de herdenking van WOI. 8.2.1 Actiepunten: • De tentoonstelling ‘Ravage’ in M – Museum Leuven. In 2014 brengt M de tentoonstelling ‘Ravage’ met als centraal thema de ‘cultural atrocities’, de vernietiging van cultureel erfgoed in periodes van conflict. Deze expositie, waarin historische en hedendaagse kunst elkaar opnieuw zullen aanvullen, zal een cultuurhistorische invalshoek hebben. De brand van Leuven in 1914, bij de aanvang van de ‘Grote Oorlog’, zal de rode draad door de opstelling vormen. Op die manier wil Leuven zich te midden van de vele herdenkingen rond het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog profileren. Maar de ambities reiken verder: de emblematische behandeling van de ‘misdaden tegen de cultuur’ zal M in staat stellen boven de plaatselijke geschiedenis uit te stijgen en het onderwerp in ruimte en tijd te verbreden. M – Museum Leuven staat in voor de volledige organisatie van de tentoonstelling. • Samenwerking Martelarensteden. Er wordt een programma uitgewerkt met de Martelaarsteden Aarschot, Andenne, Dendermonde, Dinant, Sambreville en Visé. De coördinatie van dit programma berust in handen van de Vlaamse projectvereniging ‘Martelaarsteden’ en de Waalse vzw “Villes Martyes 1914-2014”. De praktische uitwerking van het Leuvense luik wordt opgevolgd door de afdeling toerisme en de erfgoedcel. • Muzikale opvoering op het Mgr. Ladeuzeplein, aangevuld met een lichtspel. Op het Mgr. Ladeuzeplein zal het Requiem van Mozart te samen met een nieuwe compositie van P. Swerts onder leiding van Fred Brouwers opgevoerd worden. Aansluitend staat een lichtspel op de gevel van de universiteitsbibliotheek op het programma dat de brand evoceert en eveneens de vredesboodschap uitstraalt. Specifiek voor Leuven zal, om de opstelling op het Mgr. Ladeuzeplein optimaal te benutten en Leuvense culturele partners een forum te geven, volgend programma uitgewerkt worden: zaterdag zondag maandag dinsdag 23 augustus 2014 Belle Epoque avond (met dansvloer) 24 augustus 2014 opvoering Requiem + lichtspel 25 augustus 2014 opvoering Requiem + lichtspel 26 augustus 2014 opvoering conservatorium (percussie en piano + Leuvense koren) woensdag 27 augustus 2014 taptoe (kapel gidsen). • De ontsluiting van de toren van de universiteitsbibliotheek De toren van de universiteitsbibliotheek – als eerste toren in Leuven – wordt permanent ontsloten voor het publiek en dit zowel voor individuele bezoekers als voor bezoekers in groep. Op die manier wordt een eerste stap gezet in de ontsluiting van het universitair patrimonium in de Leuvense binnenstad. Op een evocatieve en innovatieve manier zal de verwoesting en de wederopbouw van de stad Leuven naar aanleiding van de Eerste (en in mindere mate van de Tweede) Wereldoorlog zichtbaar gemaakt worden in het gesloten deel van de toren. Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

161 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication