161

161 8.3 Actieplan: De directie cultuur ondersteunt de stadsbrede culturele projecten die door de vzw KU[n]ST Leuven in opdracht van de stad en de KU Leuven worden georganiseerd. De projecten zijn Vesalius (2014), Utopia (2016) en mei ’68 (2018). De uitwerking gebeurt in nauwe samenwerking met de afdeling toerisme. 8.3.1 Actiepunten: • De stad ondersteunt KU[n]ST Leuven financieel en logistiek. De stad zet daarnaast ook de werking van het Cultuurplatform als centrale overleginstelling en inhoudelijke ondersteuning voor KU[n]ST Leuven verder. Communicatie 9. Beleidsdoelstelling: De stad communiceert het vrijetijdsaanbod en de werking van haar directies en cellen op een performante, efficiënte en ecologische manier. Voor sport gebeurt dit via Tofsport vzw en Buurtsport, voor cultuur via de cel cultuurcommunicatie (het c-team) en het communicatieteam van M, voor het evenementenbeleid via de verschillende vzws (Leuvenement vzw en KU[n]ST Leuven vzw). Toerisme Leuven neemt de internationale toeristische communicatie en marketing op zich. 9.1 Actieplan: De directie sport sensibiliseert en communiceert naar haar publiek via initiatieven van de vzw Tofsport en Buurtsport. 9.1.1 Actiepunten: • De directie sport zet zowel in op printcommunicatie als op digitale communicatie. Ze maximaliseert het gebruik van (semi-)externe kanalen zoals de uitdatabank, InfoLeuven, mediaschermen, mijnleuven.be, enz. • Cfr. Actie 3. 3. 2 We zetten sociale media in om de niet-georganiseerde sporter de kans te geven om met anderen samen te sporten. We hebben enerzijds een Facebookpagina Tofsport Leuven en anderzijds een Facebookpagina Buurtsport Leuven beiden gelinkt aan een twitteraccount. 9.2 Actieplan: De directie cultuur communiceert de werking en het aanbod en de werking van de directie en haar culturele instellingen/afdelingen via de cel cultuurcommunicatie (c-team) en het communicatieteam van M. Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

162 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication