16

16 financiële gevolgen ervan) als geheel te plannen, uit te voeren, op te volgen en erover te rapporteren. Omwille van de transparantie wenst het stadsbestuur dat stad, OCMW en AGB’s en waar mogelijk politie hiervoor hetzelfde informaticaplatform zullen gebruiken, zodat ten alle tijden de globale financiële toestand kan gemonitord worden. De directie financiën van de stad Leuven zal uitgerust worden om hierbij als shared service center (SSC1) te fungeren. Alle bovenvermelde actieplannen zullen periodiek geëvalueerd worden en zo nodig bijgesteld aan de wijzigende financiële en economische omstandigheden. 1 Een shared service center bundelt in een organisatie alle processen die op ongeveer dezelfde manier kunnen worden uitgevoerd. Die processen worden samengevoegd in een nieuwe, semi-autonome eenheid die haar diensten aan andere eenheden aanbiedt. Het doel van een SSC is de kwaliteit verbeteren, kosten besparen of toegevoegde waarde creëren. De opdrachtgever en het managementteam van het SSC moeten bespreken welke producten en diensten het SSC zal leveren. Zo is het shared service center bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de inrichting van bedrijfsprocessen en de keuze van applicaties. Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

17 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication