22

22 Stadsadministratie en samenwerking politiek-administratie Missie De afdeling stadssecretariaat ondersteunt de stadsdiensten en gemeentelijke organen op kwalitatieve, efficiënte en economisch verantwoorde wijze zodat het stadsbestuur optimaal kan functioneren. Visie Het stadssecretariaat brengt kennis en doorgedreven overleg met interne en externe klanten samen met het primaat van de politiek en verzekert zo een gedragen beleid en een klimaat van vertrouwen. Het stadssecretariaat is mede door de betrokkenheid van de medewerkers een competente partner voor stadsdiensten en gemeentelijke organen en reikt duurzame oplossingen aan. Het stadssecretariaat genereert een meerwaarde voor (stadsbrede) processen, zodat de efficiëntie van de dienstverlening gewaarborgd blijft. 1.Beleidsdoelstelling: De stad verbetert voortdurend haar werking en wil een kwaliteitsvolle, efficiënte dienstverlening realiseren, zowel intern als extern. 1.1 Actieplan: De stad wil administratieve vereenvoudiging en automatisering van de werkprocessen realiseren. 1.1.1 Actiepunten: • De stad optimaliseert het postregistratiesysteem en integreert het als aanzet naar een document-managementsysteem en modern archiefbeheer. • We ontwikkelen een tool voor het opvolgen van juridische procedures en adviezen. • De stad ontwikkelt een tool voor de aanvragen tot inname van het openbaar domein. 1.2 Actieplan: De stad wil een optimale samenwerking tussen politiek en administratie en efficiëntere besluitvorming realiseren. 1.2.1 Actiepunten: • Het managementteam blijft een volwaardige rol spelen. • In samenwerking met 4 andere centrumsteden (Hasselt, Kortrijk, Brugge en Sint-Niklaas) werken we een webgebaseerd platform uit (e-decision) voor een volledig digitale voorbereiding, behandeling en opvolging van bestuurlijke beslissingen op diverse niveaus. Een krachtige zoekfunctie draagt bij tot het ontsluiten van het besluitvormingsproces. Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

23 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication