23

23 1.3 Actieplan: De stad wil nieuwe regelgeving op lokaal vlak implementeren. 1.3.1 Actiepunten: • De stad volgt de organieke wetgeving op. • De stad volgt een aangepaste vorming. • De stad realiseert kennisoverdracht binnen de eigen organisatie. 1.4 Actieplan: We stellen onze dienstverlening kritisch in vraag met als doel de processen te optimaliseren. 1.4.1 Actiepunten: • We sporen verbeteropportuniteiten in de processen actief op. • De stad stelt de werkprocessen waar mogelijk bij. • Samen met andere stadsdiensten geven we vorm aan een klachtopvolgingssysteem dat intern en extern raadpleegbaar is. 1.5 Actieplan: De stad creëert interne en externe draagvlakken. 1.5.1 Actiepunten: • We bouwen structuren voor optimale communicatiedoorstroming uit. • We onderhouden netwerken en breiden ze uit. 2.Beleidsdoelstelling: De stad stapt mee in het digitale tijdperk. 2.1 Actieplan: De stad deelt informatie online, digitaal en via sociale media. De stad wil als moderne overheidsorganisatie bestuurlijke informatie ontsluiten en waar mogelijk digitaal deelbaar maken. Hiertoe zullen moderne communicatiestrategieën uitgebouwd worden en zal er gebruik gemaakt worden van sociale media. 2.1.1 Actiepunten: • De gemeenteraadsleden zullen via tablets de agendapunten van de gemeenteraad kunnen voorbereiden, dossierstukken digitaal kunnen raadplegen en de vergaderingen digitaal volgen. • We breiden de toepassingen van het E-loket uit met gerichte aanvraagformulieren (inname openbaar domein gecombineerd met online-betalingsmogelijkheden, openbaarheid van bestuur,…). • De rechtstreekse uitzending van de gemeenteraadszitting integreren we verder in het besluitvormingsproces. Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

24 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication