24

24 Personeelszaken Missie Stad Leuven wil een aantrekkelijke regionale werkgever zijn die met een groep van gemotiveerde medewerkers een kwaliteitsvolle dienstverlening aanbiedt aan de burger en aan de eigen werknemers. Het stadsbestuur van Leuven telt ongeveer 1200 personeelsleden in diverse functies. De maatschappelijke relevantie is een extra motivatiefactor. Bovendien streeft de stad voor zijn werknemers een goede balans tussen werk en privé na. Onder andere een gunstige verlofregeling, flexibele werkuren, diverse mogelijkheden voor deeltijdse prestaties en thuiswerk maken dit mogelijk. Daarnaast biedt de stad Leuven haar personeelsleden verschillende loopbaankansen en ontwikkelingsmogelijkheden aan door opleiding, coaching en de mogelijkheid van horizontale en verticale mobiliteit tijdens de loopbaan. Een bijkomende troef is de centrale ligging en vlotte bereikbaarheid van de stedelijke werkplekken, ook met ecologische vervoersmiddelen zoals het openbaar vervoer en de fiets. Tot slot zet de stad in op de motivatie en tevredenheid van haar personeel, onder meer door het voeren van een actief welzijnsbeleid, het aanbieden van personeelsactiviteiten en (sociale) voordelen. Visie Stad Leuven wil haar imago van belangrijke plaatselijke werkgever bestendigen door verder uit te groeien tot een kwaliteitsvolle, klantgerichte, efficiënt werkende en moderne overheidsorganisatie die mee stapt in het digitaal tijdperk en inspeelt op de uitdagingen van een voortdurend wijzigende maatschappij en arbeidsmarkt. 1. Beleidsdoelstelling: Stad Leuven verbetert voortdurend haar werking in de richting van een efficiënt werkende en moderne overheidsorganisatie. 1.1 Actieplan: We verfijnen en optimaliseren de bestaande organisatiestructuur en personeelsinzet. 1.1.1 Actiepunten: • De stad herziet en verfijnt de organisatiestructuur. We hanteren hierbij een procesmatige benadering en evalueren en vernieuwen geregeld de werkprocessen en diensten. • We willen het personeel efficiënter inzetten. Met een grote uitstroom wegens pensionering in het vooruitzicht, maken we proactief een personeelsbehoefteplanning op, waarbij rekening gehouden wordt met de personeelsprioriteiten van elke directie (zowel uitbreiding of vermindering van personeel als nood aan nieuwe inhoudelijke expertise kan overwogen worden). (zie ook actieplan 1.2) Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

25 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication